AIO

U en uw partner gaan uit elkaar

Als u gaat scheiden, of als u en uw partner uit elkaar gaan, verandert de hoogte van uw AIO-aanvulling. U krijgt dan de aanvulling voor een alleenstaande.

Heeft u ook AOW? Dan verandert ook de hoogte van uw AOW. Als uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft dan vervalt de toeslag die u voor uw partner kreeg.

U blijft getrouwd, maar gaat apart wonen

Normaal gesproken krijgt u de aanvulling voor een gehuwde als u getrouwd of geregistreerd partner bent. Er is een uitzondering: u blijft wel getrouwd, maar u en uw partner gaan apart wonen. U krijgt dan een AIO-aanvulling voor een alleenstaande. De volgende voorwaarden gelden dan:

  • U of uw partner wil niet meer samen wonen.
  • U en uw partner leven apart van elkaar.
  • U bent of uw partner is niet van plan om weer bij elkaar te gaan wonen.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en woont u om financiële of praktische redenen ieder op een ander adres? Dan krijgt u een AIO-aanvulling voor gehuwden.

Blijft u wel getrouwd, maar gaan u en uw partner apart wonen? Neem dan contact op met uw SVB-kantoor. Dan kunnen wij beoordelen of u de AIO-aanvulling voor een alleenstaande kunt krijgen.