AIO

U gaat trouwen of samen wonen

Als u getrouwd bent of samen met iemand anders woont, krijgt u een ander bedrag aan AOW en AIO-aanvulling dan iemand die alleen woont. Als u gaat trouwen of met iemand anders gaat wonen, verandert dus de hoogte van uw AOW en AIO-aanvulling.

Trouwen, samen wonen of geregistreerd partnerschap

Wij maken geen verschil tussen trouwen, samen wonen of geregistreerd partnerschap.

Wat verstaat de SVB onder samen wonen?

Voor de SVB woont u samen als:

 • u samen met iemand van 18 jaar of ouder in dezelfde woning woont én
 • u en de ander bijdragen aan het huishouden.

Bijdragen aan het huishouden betekent:

 • financieel bijdragen aan de kosten van het huishouden; óf
 • op een andere manier voor elkaar zorgen in het huishouden.

Bij de financiële bijdrage gaat het bijvoorbeeld om woonkosten, kosten levensonderhoud en overige uitgaven. De financiële bijdrage moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe. Voor elkaar zorgen betekent bijvoorbeeld het huishouden doen, boodschappen doen, koken, of verzorgen bij ziekte. Ook deze zorg moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe.

'Partner'

Wij noemen de meerderjarige persoon met wie u samen woont uw 'partner'. Dit kan uw levenspartner, vriend of vriendin zijn, maar ook uw broer, zus of kleinkind. Maar niet uw eigen kind, of vader of moeder. Woont u samen, dan krijgt u alleen een AIO-aanvulling als het inkomen van u en uw partner samen lager is dan € 1.492,93 netto per maand. Ook mag uw gezamenlijke vermogen niet hoger zijn dan € 12.240.

Wanneer woont u niet samen

Woont u met iemand anders in huis? Dan kunt u toch een AIO-aanvulling voor een alleenstaande krijgen als u op hetzelfde adres woont met:

 • uw kind (eigen kind, stief- of pleegkind)
 • uw vader of moeder
 • een kleinkind dat jonger is dan 18 jaar
 • een persoon met wie u een commerciële relatie (huur of verhuur) heeft

Kostendelers

Woont er naast u en uw eventuele partner nog iemand van 21 jaar of ouder bij u in huis? Of woont u bij iemand anders in huis? Misschien is er dan sprake van een kostendeler. U ontvangt dan een lagere AIO-aanvulling.

Ander inkomen? Dan ook ander bedrag aan AIO-aanvulling

Als u gaat trouwen of samenwonen, krijgt u een AIO-aanvulling voor een gehuwde. Als u ook AOW heeft, krijgt u een AOW-pensioen voor een gehuwde. Heeft uw partner nog niet de AOW-leeftijd en bent u geboren na 31 december 1949? Dan kunt u geen toeslag krijgen voor uw partner.

Normaal gesproken krijgt u de aanvulling voor een gehuwde als u getrouwd of geregistreerd partner bent. Er is een uitzondering: u gaat trouwen of wordt geregistreerd partner, maar u en uw partner blijven apart wonen. U krijgt dan een AIO-aanvulling voor een alleenstaande. De volgende voorwaarden gelden dan:

 • U of uw partner wil niet samen wonen.
 • U en uw partner leven apart van elkaar.
 • U bent of uw partner is niet van plan om bij elkaar te gaan wonen.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en woont u om financiële of praktische redenen ieder op een ander adres? Dan krijgt u een AIO-aanvulling voor gehuwden.

Gaat u trouwen of wordt u geregistreerd partner, maar blijven u en uw partner apart wonen? Neem dan contact op met uw SVB-kantoor. Dan kunnen wij beoordelen of u de AIO-aanvulling voor een alleenstaande kunt krijgen.

Verder geldt voor u voortaan het minimuminkomen voor gehuwden. Dit is € 1.492,93 netto per maand. Alleen als het inkomen van u en uw partner samen lager is dan dit bedrag, houdt u uw AIO-aanvulling.