AIO

Huisbezoeken

Als we bericht krijgen dat uw woonsituatie is veranderd, dan kunnen wij dit controleren met een bezoek bij u aan huis. Soms controleren we ook met een steekproef of onze gegevens nog kloppen. Wij kiezen dan willekeurig bij wie we een huisbezoek afleggen. Meestal krijgt u hier niet mee te maken. Maar krijgt u toch bezoek van onze SVB-medewerkers dan zullen zij zich altijd legitimeren. Ook buiten Nederland brengen wij bezoek aan huis.

Hoe verloopt een huisbezoek?

Onze medewerkers zullen u toestemming vragen om bij u binnen te komen. Na uw toestemming nemen zij een vragenlijst met u door. Soms kan er aanleiding zijn om uw woning te bezichtigen. Hiervoor wordt op dat moment opnieuw uw toestemming gevraagd.

Wat gebeurt er als u de toegang tot uw woning weigert?

Als u toegang weigert dan hoeft dit geen gevolgen te hebben voor uw uitkering of pensioen. Het kan voor ons wel reden zijn om verder onderzoek te doen. Meestal vragen wij u eerst of wij op een ander tijdstip langs kunnen komen. Wilt u dit ook niet dan wordt u uitgenodigd om langs te komen op uw SVB-kantoor. U kunt dan uitleggen hoe uw woonsituatie is.

Hoe weet u dat u met de SVB te maken heeft?

Het kan voorkomen dat de SVB bij u aanbelt voor een huisbezoek. Hoe weet u dan zeker of u te maken heeft met de SVB? Let op het volgende:

  • SVB-medewerkers zijn altijd met zijn tweeën.
  • SVB-medewerkers komen nooit in het weekend en vrijwel nooit ‘s avonds op huisbezoek.
  • Vraag altijd om een legitimatie. Willen zij die niet laten zien of zijn ze de legitimatie vergeten? Laat ze dan niet binnen.
  • Vertrouwt u het bezoek niet, bel dan met uw SVB-kantoor voordat u ze binnenlaat