AIO

Boeten en maatregelen

Als uw situatie verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw pensioen, uitkering of kinderbijslag. Het bedrag kan lager of hoger worden. Wij zorgen er voor dat u altijd het juiste bedrag krijgt. Daarom moet u een wijziging binnen 4 weken aan ons doorgeven. Buiten Nederland geeft u een wijziging binnen 6 weken door. Doet u dit niet of te laat, dan kan de SVB u een boete geven of een maatregel opleggen.

Boete

U krijgt een boete als:

  • u een wijziging te laat heeft gemeld.
  • u ons verkeerde of onvolledige informatie heeft gegeven.

De standaard boete is de helft van het bedrag dat u te veel aan pensioen of uitkering heeft gekregen. De boete kan ook hoger of lager zijn dan de helft. Hoe hoog de boete precies is, hangt bijvoorbeeld af van de reden waarom u een wijziging niet op tijd heeft gemeld en of dit al vaker is gebeurd.

Maatregel

Als u niet of te laat reageert op onze vragen, dan leggen wij u een maatregel op. Dat betekent dat wij eenmalig minimaal € 25 inhouden op uw pensioen, uitkering of kinderbijslag. Hoe hoog de maatregel precies is, hangt bijvoorbeeld af van de reden waarom u niet op tijd heeft gereageerd en of dit al vaker is gebeurd.

Bent u te laat met doorgeven?

En heeft u daardoor niet te veel geld gekregen? Dan krijgt u een waarschuwing.

U krijgt ook een waarschuwing als:

  • het te veel ontvangen geld minder is dan € 150, of
  • u zelf alsnog spontaan binnen 60 dagen na de meldingstermijn van 4 weken de wijziging aan ons doorgeeft.
Heeft u in de afgelopen twee jaar al een waarschuwing gekregen? Dan krijgt u wél een boete.