AIO

Wat zijn inkomsten, wat is vermogen?

U krijgt een AIO-aanvulling als u minder inkomsten heeft dan het minimuminkomen. 'Inkomsten' zijn:

 • AOW
 • salaris van een werkgever
 • geld dat u verdient als zelfstandige
 • een uitkering die u krijgt
 • een teruggave heffingskorting van de Belastingdienst
 • een (voorlopige) teruggave inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld door hypotheekrente)

Als u getrouwd bent of met iemand anders woont, dan tellen de inkomsten van uw partner ook mee.

Niet te veel eigen vermogen

'Vermogen' is de waarde van al uw bezittingen, zoals spaargeld, aandelen, auto, caravan, vakantiewoning, sieraden en antiek.

Heeft u een huis, woonboot, woonwagen of stuk grond buiten Nederland? Dan telt de waarde daarvan mee als vermogen.

Voor al deze bezittingen samen geldt een maximumbedrag van:

 • € 6.120 als u alleen woont
 • € 12.240 als u met iemand anders of met een kind jonger dan 18 jaar woont.

Normale gebruiksgoederen zoals meubels, een wasmachine, een koelkast of een televisietoestel tellen niet mee voor de waarde van uw vermogen. Schulden mag u aftrekken van de waarde van uw vermogen.

Eigen huis, woonboot of woonwagen in Nederland

Bezit u een huis, woonboot of woonwagen in Nederland waarin u woont? Dan berekent u de overwaarde van uw woning door de nog openstaande hypotheekschuld af te trekken van de WOZ-waarde van de woning. Het resultaat is vermogen uit woningbezit.

Is het bedrag dat overblijft lager dan € 51.600? Dan kunt u een AIO-aanvulling krijgen als u eventuele overige vermogen onder de vrijstellingsgrens blijft. Dit is:

 • € 6.120 als u alleen woont,
 • € 12.240 als u met iemand anders of met een kind jonger dan 18 jaar woont.

Overig vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, aandelen, sieraden, antiek en andere waardevolle bezittingen.

Is het vermogen uit woningbezit hoger dan € 51.600? Dan kunt u een AIO-aanvulling krijgen in de vorm van een renteloze geldlening.

Meer informatie over woningbezit en een renteloze geldlening leest u op de pagina 'Geldlening bij woningbezit'.

 • Wanneer krijgt u een AIO-aanvulling