AIO

Geldlening bij woningbezit

Extra hypotheek

Misschien heeft u overwaarde op uw woning. Dit is de WOZ-waarde van uw woning minus de nog openstaanstaande hypotheekschuld. De WOZ-waarde staat in de laatste beschikking die u hierover heeft gekregen van uw gemeente.

Voorbeeld
WOZ-waarde€ 180.000
restant hypotheekschuld - € 80.000
overwaarde€ 100.000

Bij een bank of andere hypotheekverstrekker kunt u een extra hypotheek op de overwaarde aanvragen. Hiermee kunt u dan uw levensonderhoud betalen. Kunt u geen extra hypotheek krijgen? Dan kunt u bij de SVB een geldlening aanvragen. De SVB vraagt u dan wel eerst om een schriftelijke bevestiging van uw hypotheekverstrekker dat u geen extra hypotheek kunt krijgen.

Geldlening

U kunt een geldlening (krediethypotheek) krijgen als de overwaarde van uw woning hoger is dan € 50.800. Dit is de vrijlatingsgrens voor de eigen woning.

Voorbeeld geldlening

WOZ-waarde € 200.000
af: restant van de hypotheekschuld-€ 120.000
vermogen in de woning € 80.000
af: vrij te laten vermogen-€ 50.800
uw lening € 29.200

U bent alleenstaand. Het AIO-normbedrag is voor u € 1.100 per maand (inclusief vakantiegeld). Maandelijks ontvangt u een AOW-pensioen van € 750. U krijgt dus € 350 AIO-aanvulling per maand uit de geldlening.

Looptijd en aflossing

De looptijd van de geldlening is: € 29.200 gedeeld door € 350 = 84 maanden (7 jaar).

Als er niets in uw situatie verandert, lost u de lening af ná de looptijd. Voor de aflossing geldt een maximale duur van 10 jaar.

Of u de lening kunt aflossen hangt af van uw financiële situatie:

  • Is uw  netto maandinkomen hoger dan de voor u op dat moment geldende AIO-norm? Dan betaalt u als aflossing het bedrag dat u meer ontvangt dan de AIO-norm.
  • Is uw  netto maandinkomen lager dan de voor u op dat moment geldende AIO-norm? U kunt dan niet aflossen. Dan blijft u een AIO-aanvulling ontvangen. Deze hoeft u uiteraard niet terug te betalen.

Misschien verandert uw situatie tijdens de looptijd waardoor uw AIO-aanvulling stopt. Bijvoorbeeld als u meer inkomsten of vermogen krijgt. Of wanneer uw woning wordt verkocht. Dan bekijken wij meteen hoeveel u kunt aflossen.  De maximale aflossingsduur van 10 jaar is uiteraard korter als u plots over meer inkomsten of vermogen beschikt waardoor u sneller of in één keer de lening kunt aflossen.


Vestigen krediethypotheek

U krijgt de geldlening niet zomaar. Bij een geldlening die hoger is dan € 5000 wil de SVB een zekerheid vestigen voor de aflossing van de krediethypotheek. Daarvoor moet u een overeenkomst bij de notaris sluiten. Dit heet het vestigen van een krediethypotheek.

Hieraan zijn kosten verbonden die u zelf moet betalen. Kunt u dit niet? Dan kan de SVB deze voor u voorschieten. De kosten worden dan bij de geldlening opgeteld.

Bij het afsluiten van de geldlening vraagt de SVB u om een verklaring te tekenen. Hiermee bevestigt u dat u meewerkt aan het vestigen van de krediethypotheek.