AIO

Betaalafspraken met uw gemeente

Heeft u nog niet de AOW-leeftijd en betaalt uw gemeente sommige rekeningen voor u, bijvoorbeeld gas, water of elektriciteit? Dan kan dit veranderen als u de AOW-leeftijd bereikt.

Als u de AOW-leeftijd bereikt krijgt u AOW en misschien nog een pensioen van uw werkgever. Of uw gemeente dan nog meebetaalt aan uw rekeningen, hangt af van hoeveel uw AOW en pensioen samen zijn.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Uw inkomen (AOW + pensioen) is hoger dan het minimuminkomen. U krijgt dan geen AIO-aanvulling en de betaalafspraken met uw gemeente vervallen. U moet voortaan dus weer zelf uw rekeningen betalen.
  • Uw inkomen blijft ook mét de AOW onder het minimuminkomen. U krijgt dan een AIO-aanvulling. In dat geval neemt de SVB de betaalafspraken met uw gemeente over. Dit betekent dat wij voortaan dezelfde rekeningen betalen die uw gemeente nu voor u betaalt.