AIO

Belasting en zorgverzekering

Op uw AIO-aanvulling houden we 2 bedragen in, die we doorbetalen aan de Belastingdienst:

  • bijdrage Zorgverzekeringswet
  • loonheffing

Bijdrage Zorgverzekeringswet

De bijdrage voor de Zorgverzekeringswet is 5,70 % van uw AIO-aanvulling.

Loonheffing

We houden ook loonheffing in op uw AIO-aanvulling. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen.

U heeft recht op heffingskorting. Dankzij deze korting hoeft u minder of zelfs geen loonheffing te betalen. Hoeveel heffingskorting u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie:

  • U krijgt altijd de algemene heffingskorting van € 1.268 per jaar.
  • Als u de AOW-leeftijd heeft, krijgt u ook nog een 'ouderenkorting' van € 1.596.
  • Als u de AOW-leeftijd heeft en u woont alleen of alleen met uw kind(eren), dan krijgt u ook nog een 'alleenstaande ouderenkorting' van € 429.