AIO

Hoeveel eigen vermogen mag u hebben

Als u geen of een laag inkomen heeft, vullen wij de AOW aan tot aan het minimuminkomen. Maar alleen als u niet te veel eigen vermogen heeft. Voor uw eigen vermogen is een maximumbedrag vastgesteld.

  • € 6.120 als u alleen woont
  • € 12.240 als u met uw partner of met een kind (jonger dan 18 jaar) woont.

Eventuele kostendelers tellen voor het inkomen of vermogen niet mee.

Eigen vermogen is bijvoorbeeld spaargeld en aandelen. Of (een deel van) de waarde van een auto, juwelen, vakantiewoning, antiek of caravan. Maar ook een woning in het buitenland telt mee.

Heeft u een eigen huis in Nederland? Dan kunt u soms wel een AIO-aanvulling krijgen. Meer informatie vindt u op de pagina 'Inkomsten en vermogen'.

Meer eigen vermogen dan toegestaan

Heeft u meer eigen vermogen dan dit maximumbedrag, dan krijgt u geen AIO-aanvulling. Pas als uw vermogen lager is dan het toegestane bedrag, kunt u een AIO-aanvulling krijgen.