AIO

Hoeveel AIO-aanvulling krijgt u?

Heeft u naast uw AOW geen of weinig inkomsten? Dan kunt u een AIO-aanvulling krijgen. Hoeveel AIO-aanvulling u krijgt, hangt af van uw inkomsten zoals uw AOW-pensioen, loon of een uitkering. Maar het hangt ook af van uw woonsituatie. Of u alleen, met een partner, of met iemand anders van 21 jaar of ouder woont.

Verschillende normbedragen minimuminkomen

Als u met uw partner woont, is het normbedrag minimuminkomen anders dan wanneer u alleen woont.

Is het inkomen van u en uw partner samen minder dan € 1.492,93 netto per maand? Dan blijft u de AIO-aanvulling van ons ontvangen.
Is het inkomen van u samen méér dan € 1.492,93 netto per maand dan krijgt u geen AIO-aanvulling meer.

Woont er iemand van 21 jaar of ouder bij u in huis? Dan woont u mogelijk met een kostendeler en wordt uw AIO-aanvulling lager. De kostendelersnorm is ingegaan per 1 januari 2015.

Minimuminkomen vanaf 1 juli 2019 per woonsituatie per maand

Uw situatienormbedrag per maandvakantiegeld per maandtotaal per maand
U woont alleen€ 1.096,33€ 57,70€ 1.154,03
U woont met uw partner€ 1.492,93€ 78,58€ 1.571,50
U woont met iemand anders van 21 jaar of ouderEr geldt voor u mogelijk de kostendelersnorm, u krijgt dan een ander bedrag

Voor mensen die in een verpleeghuis worden opgenomen gelden andere normbedragen. Bel voor meer informatie hierover met uw SVB-kantoor.

Uw partner heeft zelf geen AIO-aanvulling

Woont uw partner niet bij u? Bijvoorbeeld omdat hij of zij buiten Nederland woont? Dan krijgt u de helft van de gehuwdennorm. Per 1 juli 2019 is dit een bedrag van € 785,75. Wonen er nog een of meer personen van 21 jaar of ouder op uw adres? Dan geldt voor u de kostendelersnorm. Uw partner telt dan mee als kostendeler.

Andere redenen geen AIO-aanvulling

Er kunnen andere redenen zijn waarom uw partner zelf geen AIO-aanvulling heeft. Bijvoorbeeld: 

  • Uw partner heeft geen geldige Nederlandse verblijfsvergunning 
  • Uw partner verblijft in een gevangenis of huis van bewaring 

Ook in deze situaties krijgt u de helft van de gehuwdennorm.

Schrijnende situatie

U kunt financieel moeilijk rondkomen, omdat uw partner of huisgenoot (kostendeler) geen eigen inkomen heeft. Voor uw partner of kostendeler is het ook niet mogelijk om een eigen inkomen te krijgen. Bijvoorbeeld omdat uw partner of kostendeler geen geldige verblijfsstatus heeft. U kunt dan misschien een hogere AIO-aanvulling krijgen. 

Neem contact op met uw SVB-kantoor voor meer informatie.

Eigen vermogen

Heeft u een eigen huis? Of spaargeld? Dan kan de AIO-aanvulling lager worden. U kunt namelijk alleen een AIO-aanvulling krijgen als u niet te veel eigen vermogen heeft.

Wanneer wordt uw AIO-aanvulling uitbetaald?

Uw AIO-aanvulling wordt tegelijk met uw AOW pensioen uitbetaald.