La SVB

La SVB

Chacun peut, au cours de sa vie, avoir affaire avec la SVB. Elle intervient lorsqu'un évènement survient où la sécurité sociale entre en jeu, qu'il s'agisse d'un budget personnalisé ou d'une pension de vieillesse. La SVB est chargée d'appliquer, entre autres, ces réglementations ou régimes ; elle étudie les droits, met les prestations en paiement, informe ses clients sur les modifications qui les concernent et contrôle aussi que chacun reçoit le montant qui lui revient, et ce afin d'éviter les fraudes.

Le rôle de la SVB ne se limite pas à la mise en oeuvre des lois et réglementations de sécurité sociale. Elle participe aussi en amont à leur élaboration et aux tests d'identification des problèmes, et conseille les pouvoirs publics sur leur applicabilité. Il va de soi qu'une politique sociale ne peut atteindre ses objectifs que si les règles sont simples à appliquer, tout en garantissant une efficacité maximale.

 

 • Wetten en regelingen die de SVB uitvoert.
  De wetten en regelingen die de SVB uitvoert zijn in twee soorten op te delen:
  • de socialeverzekeringswetten (SV-wetten) in opdracht van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • de niet-SV-wetten in opdracht van andere overheden.

  Ook gemeenten doen steeds vaker een beroep op ons. Het gaat dan om de uitvoering van persoonsgebonden financiële regelingen voor inwoners, bijvoorbeeld in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, namelijk de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). De AIO verzorgt de SVB sinds 2010 voor alle gemeenten. Hieronder vindt u een overzicht van de wetten en regelingen die de SVB op dit moment uitvoert.

  Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) voert de SVB wetten en regelingen uit voor verschillende overheidsorganisaties. Een overzicht:

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  • uitvoering Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • uitvoering Algemene Nabestaandenwet (Anw)
  • uitvoering Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  • uitvoering Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen (AIO)
  • Wet op het kindgebonden budget (WKB)/ Wet kinderopvangtoeslag (Wko)
  • Inkomensondersteuning AOW
  • Overbruggingsregeling AOW (OBR)
  • uitvoering Remigratiewet (REM)
  • Regeling Bijstand Buitenland
  • uitvoering detacheringsverklaringen.

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen: uitvoering van vijf verschillende wetten en een regeling voor psychotherapie. Deze bieden ondersteuning aan hen die door de Tweede Wereldoorlog zijn getroffen.
  • Regeling persoonsgebonden budget Wlz en WMO (PGB)
  • uitvoering Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS)
  • Regeling tegemoetkoming niet loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS)

  Gemeenten

  • Regeling persoonsgebonden budget WMO (PGB)

  UWV en het CAK

  • werkzaamheden als verbindingskantoor voor Belgische en Duitse zaken op het terrein van sociale verzekeringen; 
  • werkzaamheden door onze sociaal attachés in Marokko, Turkije en Spanje.

  Stichting Pensioenregister

  • Website MijnPensioenoverzicht

  Wilt u de volledige wetteksten per regeling inzien? Dat kan. U vindt de complete wetteksten vindt u op www.wetten.nl

 • Dienstverlening

  We willen verwachtingen overtreffen. Met de service voor onze klanten, maar ook bij onze opdrachtgevers voor wie we sociale voorzieningen uitvoeren. Dat kan alleen doordat de uitvoering bij de SVB tot in de puntjes is geregeld. We investeren continu in de organisatie: van eigentijdse automatisering en zorgvuldige administratie tot medewerkers die weten waar ze mee bezig zijn.

  We automatiseren waar dat kan. Zo kunt u gemakkelijk via internet zelf uw zaken met ons regelen. Maar zo zorgen we er ook voor dat er genoeg tijd overblijft voor persoonlijk contact met klanten. Bij de SVB vindt u geen centrale telefoonnummers met eindeloze keuzemenu’s, maar betrokken medewerkers in serviceteams die uw gegevens er zo bij kunnen pakken. De serviceteammedewerker die u spreekt, helpt u direct en past bijvoorbeeld meteen uw gegevens aan. Mochten we iets voor u moeten uitzoeken, dan neemt deze medewerker weer contact met u op.

 • Controle en handhaving

  Iedereen geven waar hij of zij recht op heeft; eerlijk en efficiënt. Dat is waar de SVB voor staat. En zo houden we het stelsel betaalbaar. Om dat goed te kunnen doen, houden wij ons aan de regels. Zodat u het juiste bedrag op tijd krijgt uitgekeerd. En u zich geen zorgen hoeft te maken over uw uitkering of tegemoetkoming.

  Het is belangrijk dat u zich ook aan de regels houdt. De SVB kan alleen zorgen voor rechtvaardige sociale zekerheid als wij de juiste gegevens hebben.

  ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is ons uitgangspunt. Wij zorgen er dan ook voor dat u als klant altijd goed op de hoogte bent van de regels. Kijk op deze site bij uw regeling wat van u verwacht wordt.

  Wat is handhaving bij de SVB?

  Soms maakt iemand onterecht gebruik van een regeling: bewust of onbewust. Wij zijn hier alert op. Controle begint altijd met bureauonderzoek. Hiervoor gebruiken we alle gegevens die nodig zijn. Voorbeelden zijn openbare bronnen op internet en informatie uit de uitwisseling van gegevens. Zo kunnen we bijvoorbeeld Google gebruiken of uw watergebruik opvragen. Om aan bepaalde gegevens te komen, wisselen wij informatie uit met andere partijen.

  Als we vragen hebben kunnen we op huisbezoek komen. Dit kondigen wij soms van tevoren aan en soms niet. Merken wij dat het ergens scheef loopt, dan nemen we maatregelen. Als het nodig is doet de SVB aangifte van fraude bij het Openbaar Ministerie. Maar liever voorkomen we dat het fout gaat. Samen met u. Zodat iedereen krijgt wat hem of haar toekomt, niet meer en niet minder.

  Bij een goede uitvoering van onze regelingen, hoort ook controle op de naleving van regels, oftewel ‘handhaving’. Handhaving bij de SVB is:

  • Duidelijkheid geven over rechten en plichten: preventie door voorlichting.
  • Controleren op aspecten als inkomsten en leefsituatie.
  • Sancties opleggen bij overtreding van de regels: terugvordering, boete en maatregel.
  • Fraude onderzoeken en hiervan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

  De SVB heeft een aantal uitgangspunten opgesteld voor de uitvoering van handhaving en het handhavingsbeleid. Meer hierover leest u in Uitgangspunten handhavingsbeleid

 • Klanten buiten Nederland

  Ruim 400.000 klanten wonen in het buitenland. Gepensioneerden bijvoorbeeld die in het buitenland van hun oude dag genieten, jonge emigranten die elders een nieuw bestaan opbouwen. Of mensen die in Nederland wonen en elders werken.   Wonen of werken in het buitenland kan gevolgen hebben voor uw verzekeringssituatie, kinderbijslag, pensioen of uitkering. Soms wordt een uitkering bijvoorbeeld verlaagd of gestopt als iemand naar het buitenland verhuist of heeft emigratie gevolgen voor de uitkering van de partner.

  Specifiek advies

  Speciaal voor mensen die in Duitsland of België gaan werken of wonen (en andersom) hebben we een Bureau voor Duitse Zaken en een Bureau voor Belgische Zaken. In Ankara (Turkije), Rabat (Marokko) en Madrid (Spanje) worden we door een attaché voor sociale zaken vertegenwoordigd.

  Grensinfopunt

  De Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken participeren via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Belastingdienst in het Grensinfopunt. Dit is een digitaal loket waarbij u terecht kunt met vragen over wonen, werken, ondernemen en studeren in het buitenland. Meer informatie staat op www.grensinfo.nl

 • Ook voor gemeenten

  Onze jarenlange ervaring met de uitvoering van persoonsgebonden financiële regelingen, bewijst ook op gemeentelijk niveau haar waarde. Wij zorgen ervoor dat de juiste uitkering bij de juiste persoon terechtkomt of wij bieden klanten extra service, bijvoorbeeld een collectieve verzekering binnen de Wmo. Veel gemeenten schakelen daarom de SVB in. Zo krijgt de burger meer service en kunnen we alle klanten informeren over bijvoorbeeld hun recht op een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Door te informeren en te attenderen vinden meer inwoners de weg naar regelingen die de overheid aanbiedt.

  Op dit moment werkt de SVB samen met steeds meer gemeenten bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).

 • Onze servicegarantie

  Onze dienstverlening draait om u

  Als klant van de SVB mag u dan ook uitstekende service verwachten. Het betekent bijvoorbeeld dat we u vriendelijk en correct helpen als u vragen heeft. In onze servicegarantie leest u waar u op mag rekenen. Houden wij ons niet aan de afspraak? Spreek ons er dan gerust op aan. Dan lossen we het alsnog op en kunnen we ons verbeteren.

  De SVB garandeert de volgende service:

    
  wwwDe informatie op onze website is juist en actueel. Iedereen die kinderbijslag, AOW-pensioen of een Nabestaandenuitkering Anw ontvangt, kan met DigiD zijn gegevens wijzigen.
  mailWe zijn per e-mail bereikbaar via ‘contact’ op de website. Binnen twee werkdagen geven we antwoord.
  telefoonWe zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We handelen zoveel mogelijk vragen en verzoeken direct af.
  postWe beantwoorden binnen tien werkdagen uw brief.
  loketOp afspraak kunt u ons tijdens kantooruren bezoeken.