Pension de vieillesse AOW

Check uw situatie

De AOW kent twee soorten pensioen: het gehuwdenpensioen en het ongehuwdenpensioen. Welk AOW-pensioen u krijgt hangt af van uw situatie. 


Bent u gehuwd, dan krijgt u het gehuwdenpensioen.
Bent u ongehuwd? De hoogte van uw AOW hangt af van uw situatie:

  • Woont u alleen of 
  • woont u met een of meerdere personen van 18 jaar of ouder en
  • welke van deze personen dragen bij aan het huishouden

Door enkele vragen te beantwoorden ziet u welk AOW-pensioen geldt voor de situatie die u heeft ingevuld. U kunt alleen uw situatie checken als u zelf bijdraagt aan het huishouden.