About the SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Uitkeringsregeling Backpay

OmschrijvingDoel
Backpay - Aanvragen en (ambtshalve) toekennen

Beoordelen en behandelen van aanvragen en ambtshalve zaken Backpay

Backpay - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

RvB in staat stellen verantwoording af te leggen aan VWS. Tbv de financiële- en interne controle en verantwoording en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Backpay - Beslag

Bij de Backpay is beslag niet mogelijk. Zie uitvoeringsregels Paradocs, conform advies DJZ dd 29-01-2016

Backpay - Betaling

Uitvoeren van betalingen naar aanleiding van Backpay regeling.

Backpay - Bezwaar / beroep

Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften in het kader van uitvoering van de Backpay regeling

Backpay - Klachtbehandeling

Het behandelen van klachten in het kader van de uitvoering van de Backpay-regeling

Backpay - Terug- en invorderen

Terugbetaling en/of verrekening van te veel betaalde bedragen in het kader van de Backpay

Backpay - Wijzigingen en herbeoordelen

Het verwerken van gegevens ten behoeve van wijziging en/of herbeoordeling in het kader van de uitvoering van de Backpay