About the SVB

Register Persoonsgegevens per regeling

U vindt hier de gegevens van 1 regeling. Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
  • mailadres, telefoonnummer, etc. om u te kunnen bereiken
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.


Schuldig nalatig (als onderdeel van AOW)

OmschrijvingDoel
Schuldig Nalatig - Bedrijfssturing en control (rechtmatigheid / onderzoek kwaliteit(saspecten))

RvB in staat stellen verantwoording af te leggen aan SZW. Tbv de financiƫle- en interne controle en verantwoording en audits voor zover zulks daarvoor noodzakelijk is. De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages ihkv kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Schuldig nalatig - Gegevensuitwisseling Betalingen

Aanlevering en verwerking van een aangeleverde bericht van personen met (voorstel) schuldige nalatigheid in verband met: Tussentijdse betaling / Vermindering/vermeerdering / Betaling/Verrekening

Schuldig nalatig - Gegevensuitwisseling Eerste Verzoeken

Registreren en verwerken van door de Belastingdienst aangeleverde berichten met betrekking tot een eerste verzoek (voorstel) bij schuldige nalatigheid, t.b.v het leveren in een antwoordbericht van AOW inkomensbedraggegevens van deze personen met schuldige nalatigheid.

Schuldig nalatig - Gegevensuitwisseling Retourmeldingen

Ten behoeve van processen bij de Belastingdienst. Terugkoppelen aan de Belastingdienst van de afgehandelde voorstellen met betrekking tot (personen met) schuldige nalatigheid. De Belastingdienst doet een voorstel van Schuldig. De SVB beoordeelt of sprake is van Schuldige nalatigheid.