My SVB

Find the SVB office

You can phone us or write to us. Here, you can find which SVB office to contact.

All fields are compulsory

 
 

Kantoren van de SVB die een speciale taak uitvoeren

SVB Amstelveen:
Vrijwillige verzekering AOW/Anw
Internationale detachering
Overzicht pensioenopbouw AOW
Vrijstelling/ontheffing volksverzekeringen AOW/Anw/Akw/Wlz
Schuldige nalatigheid
Onderzoek verzekering Wlz

SVB Dienstverlening PGB:
Diensten voor Persoonsgebonden Budgethouders 

SVB Roermond:  
Tweemaal kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg
Uitvoering tegemoetkoming asbestslachtoffers

SVB Leiden:
Remigratieregeling
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Bureau voor Belgische Zaken:
Voor informatie over sociale verzekeringen in de verhouding Nederland-België. 

Bureau voor Duitse Zaken Voorlichting & PR:
Voor informatie over sociale verzekeringen in de verhouding Nederland-Duitsland. 

Hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van de SVB 
Wij ondersteunen onze SVB-kantoren en beheren gegevens van onze klanten.