AOR

What is the procedure?

The procedure starts when we receive your letter. The next steps are as follows: 

 1. We will send you (or your representative) forms to fill in.  
 2. After we receive the completed forms, we will decide whether we have sufficient recent information about your war-time experiences, the injuries you incurred and your personal circumstances. If not, a social report will be drawn up. 
 3. On the basis of the above information, we will investigate the war-time events. 
 4. This will be followed by a medical assessment and 
 5. a financial investigation. Finally, we will send you a decision stating the results.

Click on one of the subjects below for more information.

 • Hoe krijgt u een aanvraagformulier?

  Nadat uw aanvraagbrief bij ons is binnengekomen, sturen wij u een algemeen aanvraagformulier toe met het verzoek dit in te vullen. Als wij dit formulier hebben teruggekregen sturen wij een tweede formulier met vragen over uw medische gegevens.

  Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren kunt u ons bellen op telefoonnummer 071-5356888.

 • Sociaal rapport

  Om uw aanvraag te kunnen behandelen, hebben wij informatie nodig over uw oorlogservaringen, uw persoonlijke omstandigheden en uw gezondheid. Als deze informatie nog niet beschikbaar is, wordt deze verzameld in een uitgebreid gesprek met een rapporteur. Als u wilt kan een familielid of bekende bij het gesprek aanwezig zijn. Van het gesprek wordt een rapport gemaakt waarvan u een kopie krijgt.

  In Nederland wordt de rapportage verzorgd door een medewerker van de Stichting Pelita, een instelling die gespecialiseerd is in het begeleiden van dit soort aanvragen en u kan informeren over de wetten en over ondersteuning door maatschappelijk werkers.

  In het buitenland vindt de rapportage meestal telefonisch plaats door een medewerker van de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen te Leiden. In bepaalde landen wordt de rapportage verzorgd door een medewerker van de ambassade of het consulaat.

 • Onderzoek naar de oorlogsgebeurtenissen

  Eerst beoordelen wij of de oorlogsgebeurtenissen die in het sociaal rapport staan, kunnen worden gezien als oorlogsgeweld. Daarna zoeken wij naar bevestiging van deze gebeurtenissen. Hiervoor raadplegen wij onder andere archieven van het Nederlandse Rode Kruis en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

  Als we geen bevestiging van deze gebeurtenissen kunnen vinden, dan stopt het onderzoek. Dit betekent niet dat wij uw verhaal niet geloven, maar wel dat wij uw aanvraag moeten afwijzen. Van deze afwijzing ontvangt u een brief met onze beslissing.

  Wanneer uw oorlogservaringen wel zijn bevestigd, start de medische beoordeling.

 • Medische beoordeling

  Voor de medische beoordeling maakt onze arts een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast wordt informatie opgevraagd bij uw artsen of specialisten. Met de verkregen medische informatie beoordeelt onze arts of er een verband is tussen uw gezondheidsklachten en uw oorlogservaringen. Ook beoordeelt de arts of u door blijvende gezondheidsschade financiële ondersteuning kunt krijgen.

  Het persoonlijk onderhoud met de arts (pdf, 118 kB)

 • Financieel onderzoek
  Als uit de medische beoordeling blijkt dat u financiële ondersteuning kunt krijgen, vindt een financieel onderzoek plaats. Om de hoogte van de uitkering of de bijdrage in kosten te berekenen vragen we soms nadere informatie over uw inkomsten.
 • Wanneer kunt u een beslissing verwachten?

  Wettelijke termijnen

  Wij zijn volgens de wet verplicht uw aanvraag binnen een termijn van 7 maanden af te handelen. Als dit niet lukt informeren wij u daarover en wordt de termijn eenmaal met een periode van 8 weken verlengd. Als wij gegevens bij u of bij een buitenlandse instantie opvragen wordt de behandeltermijn opgeschort. Dit betekent dat de tijd die nodig was om de gevraagde gegevens te verstrekken niet meetelt in de behandelduur. Als we er niet in slagen om binnen de wettelijke termijn een beslissing te nemen, dan kunt u ons in gebreke stellen en een dwangsom eisen. Als dat aan de orde is ontvangt u daar nadere informatie over.

  Beslissing

  Na afronding van het onderzoek ontvangt u van ons een brief met onze beslissing. In onze brief staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met onze beslissing.

  Krijgt u een uitkering of bijdrage in kosten toegekend, dan ontvangt u op een later moment nog een berekeningsbeschikking en een betalingsmededeling.