Meine SVB

Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel

U kunt inloggen op Mijn SVB met een Europees erkend inlogmiddel.

Burgerservicenummer nodig

U kunt alleen van onze dienstverlening gebruik maken als u een burgerservicenummer (BSN) heeft. Dat is uw eigen persoonsnummer waarmee u contact kunt hebben met de Nederlandse overheid.

Hoe komt u aan een BSN

Iedereen die in Nederland is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) krijgt een BSN. Weet u niet of u een BSN heeft? Dan kunt u dit navragen bij uw gemeente. Heeft u wel een BSN maar u weet niet meer wat het nummer is? Kijk dan bijvoorbeeld in uw oude brieven.

Woont u niet in Nederland, maar heeft u wel een relatie met de Nederlandse overheid? Bijvoorbeeld als grensarbeider, buitenlandse student of iemand die AOW-pensioen heeft opgebouwd. En heeft u geen BSN? Dan kunt u zich als niet-ingezetene laten inschrijven bij een van de RNI-loketten in Nederland.