Dil
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Gönüllü Sigorta

Hollanda’da ikamet edeceksiniz veya çalışacaksınız

AOW yaşınızı doldurana kadar AOW için en fazla 50 yıl birikim yapabilirsiniz. Bu nedenle birikim tarihi AOW yaşınızın 50 yıl öncesinde başlar. Birikimin başlangıç tarihi ile AOW yaşınızın arasındaki süre "50 yıllık süre" olarak tanımlandırılır. 50 yıllık sürenin içinde Hollanda'da ikamet etmeye ya da çalışmaya başladıysanız, Hollanda'ya geldiğiniz güne kadar AOW için sigortalı bulunmamış olursunuz. Bu nedenle AOW yaşınızı doldurduğunuzda da daha düşük tutarda AOW yaşlılık aylığı alırsınız.

AOW için sigortasız bulunduğunuz süreleri borçlanmak mı istiyorsunuz?

50 yıllık sürenin başlangıç tarihi ile Hollanda'ya geldiğiniz gün arasındaki süreyi borçlanma yöntemi sayesinde gönüllü sigorta yaptırabilirsiniz. O zaman daha yüksek AOW yaşlılık aylığı alırsınız.

İlk kez mi Hollanda'da ikamet ediyor ya da çalışıyorsunuz ve bundan dolayı AOW gereğince sigortalı mısınız? O halde durumunuzun tüm şartlara uyması halinde AOW için borçlanabilirsiniz.

Şartlar nelerdir?

  • 50 yıllık süre içerisindeki bir tarihte ilk kez Hollanda'da ikamet etmeye ya da çalışmaya başladınız.
  • Hollanda'da ikamet ya da çalışmadan dolayı 5 yıl sigortalısınız.
  • Hollanda'dan en azından 5 yıl ücretli bir işte ya da bağımsız olarak çalıştınız.
  • Borçlanmak için başvurduğunuz tarihte Hollanda'da ücretli bir işte ya da bağımsız olarak çalışıyorsunuz.
  • Borçlanmak için başvurduğunuz tarihte henüz AOW yaşını doldurmadınız.
  • Borçlanma başvurunuzu, ilk olarak Hollanda'da ikamet etmeye ya da çalışmaya başladığınız tarihi takip eden 10 yıl içinde yapıyorsunuz.

Başka bir Avrupa Birliği ülkesinde yasal bir emekli aylığı için sigortalı bulundunuz mu? Ya da başka bir Avrupa Birliği ülkesinde çalıştınız mı? O halde bu süreler, söz konusu ülkenin o tarihte Avrupa Birliği üyesi olan bir ülke olması halinde, ikinci ve üçüncü şarta dahil edilebilir. Bunu sizin için araştırırız. 

Aşağıdaki süreler için borçlanamasınız:

  • Hollanda dışındaki bir ülkenin yasal emeklilik mevzuatı gereğince zorunlu sigortalı bulunduğunuz süreler, ve
  • bu sigorta neticesinde belirli bir yaştan itibaren emekli aylığı aldığınız süreler.

50 yıllık süreden önce Hollanda'dan ayrılıp 50 yıllık süre bittikten sonra Hollanda'ya döndüyseniz de, AOW için borçlanmanız mümkün olmaktadır.

İlk başta size Hollanda'da ikamet izni verildiyse, AOW sigortanız daha sonra başlamış olabilir. Bu kurumumuzca araştırılıp belirlenir..

Ailenizle birlikte Hollanda'ya dönüyorsanız, öz çocuklarınız için de gönüllü AOW sigortası yaptırabilirsiniz. Bu şu çocuklar için geçerlidir:

  • 50 yıllık sürenin başlangıç tarihinden önce Hollanda'dan ayrıldıysa ve o tarihten sonra tekrar Hollanda'ya döndüyse. Hollanda'dan ayrıldıkları tarihte 15 ile 17 yaşları arasında olan çocuklar için borçlanma imkanı her zaman olmayabilir. Onlar için farklı bir düzenleme geçerlidir. Konu hakkında daha geniş bilgi isterseniz, çocuğunuzun 18. yaş gününden önce SVB ile iletişim kurunuz.
  • Siz Hollanda'dan ayrıldıktan sonra doğmuş olup 50 yıllık sürenin başlangıcından sonra Hollanda'ya geldilerse.
Arama