Język
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Zasiłek rodzinny

Kiedy ustaje prawo do zasiłku rodzinnego?

Prawo do zasiłku rodzinnego ustaje, gdy dziecko ukończy 18 lat. Niektóre sytuacje powodują wcześniejsze zakończenie wypłaty zasiłku.

Dziecko kończy 18 lat

Aby ustalić, kiedy wygasa prawo do zasiłku rodzinnego, SVB bierze pod uwagę pierwszy dzień kwartału, w którym dziecko ukończy 18 lat. Jeżeli w pierwszym dniu danego kwartału dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat, za cały ten kwartał zasiłek rodzinny zostanie wypłacony.

Przykłady:

 • Dziecko kończy 18 lat 12 kwietnia, to znaczy w drugim kwartale. Zatem pierwszego dnia drugiego kwartału dziecko nie miało jeszcze 18 lat. Prawo do zasiłku rodzinego przysługuje więc za cały drugi kwartał.
 • Dziecko kończy 18 lat 1 kwietnia. Pierwszego dnia drugiego kwartału dziecko ma zatem ukończone 18 lat. W związku z tym prawo do zasiłku rodzinego za cały drugi kwartał nie przysługuje.  

Dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat

Prawo do zasiłku rodzinnego może wygasnąć wcześnej w następujących sytuacjach:

 • dziecko osiąga zbyt wysokie dochody z pracy dorywczej;
 • dziecko zmarło;
 • dziecko wyprowadza się z domu rodzinnego, a na jego utrzymanie przeznaczasz mniej niż 416 euro kwartalnie;
 • osiedlasz się lub podejmujesz pracę poza granicami Holandii;
 • dziecko będzie mieszkać poza granicami Holandii;
 • dziecko w wieku 16 lub 17 lat:
  - nie uczęszcza w ciągu dnia do szkoły, aby zdobyć tzw. kwalifikacje podstawowe, nie będąc przy tym zwolnionym z obowiązku ich uzyskania;
  - ma prawo do dofinansowania studiów. Prawo do zasiłku rodzinnego ustaje również, jeżeli dziecko nie podejmie pożyczki studenckiej (studievoorschot), która mu przysługuje.

Więcej informacji o kwalifikacjach podstawowych dotyczących dzieci w wieku 16 albo 17 lat

Kwalifikacje podstawowe to dyplom szkoły typu mbo poziom 2 lub wyższy bądź szkoły typu havo albo vwo. Z obowiązku uzyskania kwalifikacji podstawowych zwolnione są m.in. dzieci niepełnosprawne lub dzieci, które pobierały praktyczną naukę zawodu bądź uczyły się w szkole specjalnej.

Poza Holandią nie stosuje się pojęć kwalifikacji podstawowych i zwolnienia z ich uzyskania. Państwo nie pomaga również w znalezieniu pracy. Z uzyskaniem kwalifikacji podstawowych można porównać uzyskanie dyplomu, który umożliwia podjęcie pracy wymagającej kwalifikacji. Zwolnienie z obowiązku uzyskania kwalifikacji dotyczy zwykle dzieci, które nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Kiedy zmienia się wysokość zasiłku rodzinnego?

Poniżej podane są sytuacje, które maja wpływ na wysokość zasiłku rodzinnego.

Szukaj