Język
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Informacje ogólne

Pomoc do serwisu Moje SVB

Potrzebujesz pomocy w serwisie Moje SVB?

Pomoc, ustawienia, informacje ogólne

Na stronie znajdziesz pomoc na następujące tematy: rozmiar czcionki, wybór języka (strona dostępna jest w 6 językach), wyszukiwanie, drukowanie, pliki pdf, kontakt, dostępność strony i prawa autorskie.

Wielkość czcionki

Tekst na stronie można powiększyć lub zmniejszyć dwoma sposobami:

  1. W górnym lewym rogu każdej strony możesz wybrać rozmiar czcionki: standardowy, duży lub bardzo duży.
  2. Większość przeglądarek oferuje możliwość zmiany rozmiaru czcionki. W Internet Explorer opcja zmiany wielkości tekstu dostępna jest z menu > widok>rozmiar czcionki.

Wybór języka

W prawym górnym rogu każdej strony znajdują się przyciski wyboru języka. Po dokonaniu wyboru zawartość strony wyświetla się w danym języku. Dostępne są następujące jezyki:

  • angielski
  • niemiecki
  • francuski
  • hiszpański
  • turecki
  • polski (Zasiłek rodzinny) 

Nie wszystkie części serwisu w wersji niderlandzkiej zostały przetłumaczone na inne języki. Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanych informacji w swoim języku, skontaktuj się z nami.

Wyszukiwanie

W prawej kolumnie strony internetowej widnieje okno wyszukiwania oznaczone słowem "Szukaj". W oknie wyszukiwania należy wpisać od 2 do 8 słów. Wpisz na przykład "AOW" i "złożyć wniosek". W wynikach wyszukiwania ukażą się tematy, które zawierają wpisane przez ciebie hasła oraz pozostałe wyniki wyszukiwania.

Uwaga!

Nie wpisuj danych osobowych. Poprzez polecenie wyszukiwania przeszukiwana jest wyłącznie zawartość strony. Jeżeli chcesz uzyskać odpowiedź na temat twojej konkretnej sytuacji, musisz zalogować się za pomocą identyfikatora elektonicznego DigiD do serwisu "Moje SVB". Więcej informacji oraz opcja logowania dostępne są na stronie.

Drukuj

Na prawie każdej stronie, w górnej prawej części, dostępny jest przycisk drukowania. Za jego pomocą można wydrukować wyłącznie tekst strony. Jeżeli chcesz wydrukować stronę w postaci, która widoczna jest na ekranie twego komputera, wybierz odpowiednią opcję w twojej przeglądarce (w górnej części ekranu).

Pliki Pdf

Niektóre dokumenty na stronie dostępne są w formacie pdf. Aby je otworzyć, twój komputer musi być wyposażony w program do odczytania plików pdf, na przykład Adobe Reader. Adobe jest już zazwyczaj standardowo zainstalowany na komputerze. Jeżeli nie, można bezpłatnie pobrać go ze strony www.adobe.nl.

Kontakt

Ewentualne pytania można zgłaszać telefonicznie, pocztą eletroniczną, listownie lub osobiście. W prawym górnym rogu każdej strony podany jest przycisk “Kontakt".

W celu zgłoszenia ewentualnych pytań, uwag lub sugestii dotyczących strony internetowej prosimy wypełnić ankietę.

Dostępność

SVB przywiązuje dużą wagę do zapewnienia dostępu do swych usług jak najszerszej grupie odbiorców. Z tego względu, przy tworzeniu strony internetowej uwzględniono problem jej dostępności dla osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Jeżeli informacje zawarte na stronie są dla ciebie niezrozumiałe, otwórz jej łatwiejszą wersję: www.svbabc.nl (opcja dostępna tylko w języku holenderskim).

Prawa autorskie

Sociale Verzekeringsbank posiada prawa autorskie do wszystkich tekstów i zdjęć zamieszczonych na tej stronie. Kopiowanie fragmentów tekstów jest dozwolone wyłącznie za podaniem źródła.

Szukaj