Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen home

Wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode en hun nabestaanden.

Actueel

Vanaf 1 juli 2014 zijn de buitengewone pensioenen en de Wuv- en Wubo-uitkeringen bruto omhoog gegaan met 0,65%.

Sinds de overgang van de uitvoering door PUR naar de SVB is de dienstverlening op niveau gebleven of zelfs verbeterd. Meer dan 92% van onze klanten is (zeer) tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening.

Aanspraak

De juni editie 2014 van ons magazine ‘Aanspraak’ is digitaal beschikbaar.

Een Nederlandse dame (70) die als meisje tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat bij een Amsterdams gezin, heeft haar 'broers' uit die periode weer teruggevonden dankzij een oproep in ons blad  'Aanspraak'.