Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen home

Wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode en hun nabestaanden.

Actueel

De Uitkeringsregeling Backpay is op 24 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant en wordt uitgevoerd door de SVB. Uitgebreidere informatie zal binnenkort op deze website te vinden zijn. Vragen over deze regeling kunt u richten aan de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.

Een aanvraagformulier en informatiefolder zijn digitaal beschikbaar.

Vanaf 1 januari 2016 is er een indexverhoging van 1,11% voor de buitengewone pensioenen en de Wuv-, Wubo- en AOR-uitkeringen.

Aanspraak

De december editie 2015 van ons magazine ‘Aanspraak’ is digitaal beschikbaar.