Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

TOG

Kunt u een extra tegemoetkoming TOG krijgen?

Dit bepaalt u zelf door een paar korte vragen te beantwoorden.

Bij het beantwoorden van de vragen heeft u de inkomensgegevens over het jaar 2013 nodig van uzelf en van uw fiscale partner.

Wat is een fiscale partner?

Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, bent u automatisch elkaars fiscale partner. Ook als u samenwoont, kunt u elkaars fiscale partner zijn. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Wat is inkomen?

Onder 'inkomen' verstaan wij:

  • Belastbaar loon en belastbare uitkeringen. Hieronder vallen ook loon en uitkeringen uit het buitenland.
  • Het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden. Dit zijn opbrengsten uit werkzaamheden als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter.
  • De belastbare winst uit onderneming. Dit is winst die u heeft ontvangen uit uw bedrijf.
  • Betalingen uit het PGB-budget als u zorgverlener bent.
  • Een bijstandsuitkering (WWB). Hebben u en uw partner een bijstandsuitkering voor gehuwden, dan telt de helft van dit bedrag voor u beiden als inkomen.

Waar vindt u het belastbaar bedrag?

Het inkomen voor de TOG is anders dan het verzamelinkomen bij de Belastingdienst. Voor de TOG kijken we naar het belastbaar bedrag zoals dit op uw jaaropgave staat, die u van uw werkgever of uitkerende instantie krijgt. Soms heet dit ook loon voor de loonheffing of fiscaal loon.
Let op: het sv-loon (loon sociale verzekeringen) is niet hetzelfde als het belastbaar bedrag.

 

Beantwoord een paar vragen en bekijk of u deze tegemoetkoming kunt krijgen.

 
 
 
 
Zoeken