Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

TOG home

Een ernstig ziek of gehandicapt kind heeft vaak extra zorg nodig. Woont uw kind thuis, dan kunt u een Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) aanvragen. U krijgt deze tegemoetkoming van de SVB.

Actueel

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel 'Hervorming kindregelingen' aangenomen. Dit heeft gevolgen voor de kinderbijslag, TOG, AOW, AIO en Nabestaandenuitkering Anw. De meeste veranderingen gaan in per 1 januari 2015, enkele zijn al per 1 juli 2014 ingegaan. Verandert er iets voor u? Dan heeft u inmiddels een brief van ons gekregen.

Zoeken