Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Servicecentrum PGB home

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget koopt u zelf zorg in. Het Servicecentrum PGB beheert uw PGB. Het budget staat op onze rekening, maar u houdt de regie. Dit heet trekkingsrecht.

Actueel

Actueel overzicht betalingen PGB

Hier vindt u een actueel overzicht van de betalingen uit de persoonsgebonden budgetten.

De ondersteuning die wij aan budgethouders geven die zorg krijgen uit een PGB-Zvw is tot nader order verlengd. Dit hebben wij deze week samen met de zorgverzekeraars afgesproken. Zoals in elke zorgwet kan een budgethouder er ook binnen de Zorgverzekeringswet voor kiezen om de werkgeversfunctie uit te besteden aan ons. Wij regelen dan de salarisadministratie, de uitbetaling van de zorgverleners en afdrachten aan de Belastingdienst.

Volgende betaaldatum voor zorg uit een Zvw-budget

Voor zorgverleners die (gedeeltelijk) betaald worden uit een Zvw-budget gelden afwijkende betaaldata. Het volgende vaste maandsalaris wordt op maandag 4 mei betaald. De zorgverleners kunnen het bedrag in die week op hun rekening verwachten.

Servicecentrum PGB is vanaf 7 april 2015 langer telefonisch bereikbaar.

Vanaf 30 maart 2015 is het via Mijn PGB ook mogelijk om de reiskosten van uw zorgverleners door te geven. 

Ook voor de periode van 1 april tot 1 juli 2015 is een voorlopig PGB-budget beschikbaar zodat we uw zorgverlener kunnen uitbetalen.

Wij hebben de 5 meest gestelde vragen van dit moment voor u op een rij gezet.

Heeft uw zorgverlener nog niet betaald gekregen en heeft u wel een zorgovereenkomst ingestuurd? Kijk dan goed in de zorgovereenkomst wat u heeft afgesproken over het loon. Heeft u in de overeenkomst gekozen voor een uurloon? Dan gaan wij pas betalen wanneer u urenbriefjes of facturen indient.

Op dit moment komen er veel vragen van budgethouders en zorgverleners bij ons binnen. Uiteraard proberen we iedereen zo snel mogelijk op een goede manier van dienst zijn. Daarnaast zorgen we ervoor dat we spoedeisende situaties voor budgethouders of zorgverleners zo snel mogelijk oplossen.

Wij mogen vanwege privacywetgeving alleen budgethouders of hun vertegenwoordigers informatie geven over persoonlijke gegevens. Algemene informatie vindt u op onze website. Of kunt u telefonisch opvragen.

Wij krijgen veel vragen over de invoering van het trekkingsrecht. Het is daardoor extra druk aan de telefoon wat ervoor zorgt dat het SVB Servicecentrum PGB op sommige momenten moeilijk bereikbaar is. Wanneer u ons telefonisch niet kunt bereiken, kunt u ons het beste op een later tijdstip terugbellen. Ook het beantwoorden van e-mail duurt langer dan normaal. Dit duurt enkele werkdagen.

Wij hebben begrip voor de zorg van de klanten en stakeholders over de uitbetalingen van de PGB-budgetten. We doen er alles aan om de verwerking en de uitbetalingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed gaan, dan herstellen we dit zo snel mogelijk.