Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Servicecentrum PGB home

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget kunt u zelf zorg inkopen. Het Servicecentrum PGB beheert vanaf 1 januari 2015 uw PGB. Het budget staat dan op onze rekening, maar u houdt de regie. Trekkingsrecht, heet dit.

Actueel

PGB budgethouders die na 1 januari 2015 zorg ontvangen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen ook na die datum hun werkgeversfunctie door de SVB laten uitvoeren.

De uitbetaling vanuit de PGB’s aan zorgverleners is gegarandeerd. Er gelden hiervoor wel twee voorwaarden: de budgethouder moet de zorgovereenkomst naar de SVB hebben opgestuurd (of in het geval van budgethouder WLZ naar het zorgkantoor) en de SVB moet bericht hebben gehad van de gemeente of het zorgkantoor dat er een PGB is toegekend. De SVB zorgt dan voor de uitbetaling aan de zorgverlener.

Wij krijgen veel vragen over de invoering van het trekkingsrecht. Het is daardoor extra druk aan de telefoon wat ervoor zorgt ervoor dat het SVB Servicecentrum PGB op sommige momenten moeilijk bereikbaar is. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een betere bereikbaarheid, we hopen dat deze nog deze week zal verbeteren. Wanneer u ons telefonisch niet kunt bereiken, kunt u ons het beste op een later tijdstip terugbellen.

Bekijk de video 'Trekkingsrecht in het PGB in 4 stappen'. Hierin wordt eenvoudig uitgelegd wat er precies verandert en hoe de procedure rond het trekkingsrecht verloopt.

De zorgovereenkomsten die u naar ons of naar het zorgkantoor heeft gestuurd, worden ook gecontroleerd door uw gemeente of het zorgkantoor.

Het Servicebericht is een nieuwsbrief voor budgethouders die vier keer per jaar uitkomt. De uitgave van november 2014 is deze week verschenen.

Minimumlonen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 wordt het minimumloon hoger. U vindt de nieuwe bedragen op onze website.

Het Servicecentrum PGB is sinds augustus bezig met het opvragen van zorgovereenkomsten tussen budgethouders en zorgverleners. Wij verwachten er heel veel en hebben redelijke haast met het invoeren hiervan in ons systeem. Daarom sturen wij herinneringen aan budgethouders van wie wij de overeenkomsten nog niet hebben ontvangen. Heeft u zo’n brief? Dan is dit bericht voor u.

Volgend jaar voert de overheid voor bijna alle budgethouders het trekkingsrecht in. Uw PGB wordt dan bij de SVB geparkeerd. Wij betalen op uw verzoek uw zorgverleners en zorginstellingen uit. Wij hebben daarvoor wel zorgovereenkomsten nodig, tussen u en deze zorgverleners en -instellingen. Nog één keer alle info hierover bij elkaar.

Postverzending kan langer duren

Wij maken gebruik van een nieuwe postverzender. Het kan daardoor zijn dat u langer dan u gewend bent moet wachten op uw post.