Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Servicecentrum PGB home

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget kunt u zelf zorg inkopen. Het Servicecentrum PGB beheert vanaf 1 januari 2015 uw PGB. Het budget staat dan op onze rekening, maar u houdt de regie. Trekkingsrecht, heet dit.

Actueel

Vanaf 26 januari zijn we begonnen met het uitbetalen van zorgverleners. Hieronder leest u hoe we te werk gaan. In onze betaalwijzer leest u wanneer we uw zorgverlener uitbetalen. Beantwoord hiervoor een aantal vragen.

Wanneer de hoogte van uw budget bij ons nog niet bekend is, hebben wij een ‘voorlopig budget’ geregistreerd. Dit budget komt niet overeen met het werkelijk toegekende budget.

Wanneer u dit maximum uurtarief ziet, betekent dit dat er geen maximum tarief bij ons bekend is. Daarom is een voorlopig maximum uurtarief ingevuld van €999,98.

Betaling Zvw-maandlonen wel op 27 januari 2015

Heeft u een PGB van uw zorgverzekeraar op grond van de Zorgverzekeringswet (de Zvw) en besteedt u de salarisadministratie uit aan de SVB? De uitbetaling aan zorgverleners met wie een vast bedrag per maand is afgesproken, kan in tegenstelling tot eerdere berichten ook plaatsvinden op 27 januari. De loonstroken worden rond dezelfde tijd bezorgd.

Vanaf 1 januari wordt het pgb niet meer op de rekening van budgethouders gestort. Uitbetalingen worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort op de rekening van de zorgverlener. In dit bericht staat toegelicht hoe de betalingen aan zorgverleners op tijd plaatsvinden.

Alle belangrijke informatie over onze diensten en uw pgb kunt u terugvinden in onze vernieuwde informatiebrochure voor budgethouders.

Vanaf 22 december zijn er voor iedereen nieuwe zorgovereenkomsten beschikbaar. Hiermee legt u de belangrijkste afspraken vast voor 2015.

PGB budgethouders die na 1 januari 2015 zorg ontvangen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen ook na die datum hun werkgeversfunctie door de SVB laten uitvoeren.

Wij krijgen veel vragen over de invoering van het trekkingsrecht. Het is daardoor extra druk aan de telefoon wat ervoor zorgt ervoor dat het SVB Servicecentrum PGB op sommige momenten moeilijk bereikbaar is. Wanneer u ons telefonisch niet kunt bereiken, kunt u ons het beste op een later tijdstip terugbellen.

Bekijk de video 'Trekkingsrecht in het PGB in 4 stappen'. Hierin wordt eenvoudig uitgelegd wat er precies verandert en hoe de procedure rond het trekkingsrecht verloopt.

Het Servicebericht is een nieuwsbrief voor budgethouders die vier keer per jaar uitkomt. De uitgave van november 2014 is deze week verschenen.

Per 1 januari 2015 wordt het minimumloon hoger. U vindt de nieuwe bedragen op onze website.