Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Servicecentrum PGB

Een overeenkomst opzeggen

Gaat uw zorgverlener bij u uit dienst? Zeg dan de overeenkomst schriftelijk op en vermeld de reden van de opzegging. Houd een opzegtermijn aan van één maand. Wilt u daarvan afwijken? Overleg dan met uw zorgverlener en leg de nieuwe afspraak samen vast.

Arbeidsovereenkomst voor vier dagen per week of meer

Werkt uw zorgverlener vier dagen per week of meer? Vraag dan altijd eerst een ontslagvergunning aan bij UWV WERKbedrijf.

Is uw zorgverlener het niet eens met het stopzetten van de arbeidsovereenkomst? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u over de stappen die u moet nemen.

Geef opzeggen schriftelijk aan ons door

Het einde van de zorgovereenkomst met een zorgverlener geeft u aan ons door met het 'Wijzigingsformulier zorgovereenkomst'. Voor het opzeggen van een overeenkomst met een instelling gebruikt u het formulier 'Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling'. Bij ‘de looptijd van de zorgovereenkomst’ vult u de einddatum van de overeenkomst in.