Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Servicecentrum PGB

Hoe kunt u declareren

Waar stuurt u uw declaratie naartoe?

U heeft een PGB van uw gemeente of zorgkantoor

U stuurt uw declaratie naar de SVB.

U heeft een PGB van uw zorgverzekeraar (PGB - Zvw)

Uw zorgverzekeraar betaalt uw zorgverlener. In de meeste gevallen stuurt u uw declaratie (urenbriefje, factuur en reiskosten) naar uw zorgverzekeraar. Alleen als u uw salarisadministratie aan de SVB heeft uitbesteed stuurt u de declaratie naar de SVB.

Stuur uw declaratie naar de SVB (PGB van gemeente of zorgkantoor)

Heeft u een PGB van uw gemeente of zorgkantoor? Stuur dan uw declaratie naar de SVB.

Het is gebruikelijk om maandelijks te declareren. In overleg met uw zorgverlener of zorginstelling kunt u ook kiezen voor een kortere periode. De periode waarover gefactureerd wordt moet wel al verstreken zijn.

Urenbriefjes, facturen en reiskosten kunt u op twee manieren declareren:

Heeft u nog declaraties over januari, februari of maart?

Stuur deze zo snel mogelijk naar ons op.

Controleer voordat u opstuurt

Controleer uw urenbriefjes, facturen en reiskosten declaraties:

 • of deze overeenkomt met de gemaakte afspraken in de zorgovereenkomst (bijvoorbeeld de afgesproken tarieven) en binnen de looptijd van de zorgovereenkomst valt;
 • of uit de declaratie of factuur blijkt op welke dagen en uren door de zorgverlener is gewerkt. De periode waarover gefactureerd wordt moet verstreken zijn;
 • of de naam en het BSN van de zorgverlener óf naam, adres en het KvK-nummer van de zorginstelling wordt vermeld;
 • of de declaratie of factuur is ondertekend door u en door de zorgverlener of een vertegenwoordiger van de zorginstelling. Dit is niet nodig wanneer de declaratie of factuur indient via Mijn PGB;
 • of op de factuur het factuurnummer en de factuurdatum staat;
 • wanneer er BTW wordt gerekend: of het BTW nummer van de zorgverlener of de zorginstelling ingevuld zijn.

Vrij besteedbaar bedrag declareren

Soms hoeft u kleine uitgaven niet op te geven. Dit heet vrij besteedbaar bedrag.

Geen uur- of maandloon afgesproken met uw zorgverlener

Wij administreren en verwerken betalingen aan de hand van uur- en maandlonen. Heeft u een ander tarief afgesproken met uw zorgverlener? Dan rekenen wij dat op basis van uw zorgovereenkomst om naar een uurtarief. Dit kunt u terugvinden in Mijn PGB. Blijkt het aantal uren niet duidelijk uit de zorgovereenkomst? Dan rekenen we het tarief om als volgt:

 • een dagdeel of avond is 4 uur
 • een nacht is 8 uur
 • een etmaal is 24 uur
 • een weekend is 72 uur
 • een midweek is 120 uur
 • een week is 168 uur

Voorbeeld: Uw zorgverlener werkt 1 avond per week tegen een tarief van € 100,- per avond. Als u declareert, geeft u aan dat uw zorgverlener 4 uur gewerkt heeft tegen een uurtarief van € 25.

De omrekenformules zijn afgestemd met het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Variabele declaraties (tijdelijke meerkosten in een maand)

Als u naast het vast aantal uur per maand meer uren zorg heeft gekregen bijvoorbeeld omdat uw andere zorgverlener ziek was of u zelf ziek was. Dan kunt u deze extra uren declareren. U kunt het beste eerst uw zorgovereenkomst wijzigen via een wijzigingsformulier. U spreekt dan een uurloon af naast het vaste maandloon (afwijkende lonen of tarieven). Lever na de geleverde zorg het urenbriefje in bij de SVB.

Wijzigingsformulieren