Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Servicecentrum PGB

Uren declareren

Met Mijn PGB geeft u uw urenbriefjes en facturen digitaal aan ons door. Na het invullen en het versturen van het formulier krijgt u een bevestiging via uw e-mailadres. 

U kunt facturen en urenbriefjes ook op papier naar ons toesturen. Stuur deze naar SVB Servicecentrum PGB, Postbus 8038, 3503 RA Utrecht. 

Wilt u hulp bij het invullen van de urendeclaratie? Bel dan met één van onze medewerkers op telefoonnummer (030) 264 82 00. 

Eisen voor declaraties en facturen

Controleer voordat u declaraties en facturen aan ons stuurt:

  • of deze overeenkomt met de gemaakte afspraken in de overeenkomst (bijvoorbeeld de afgesproken tarieven) en binnen de looptijd van de overeenkomst valt;
  • of uit de declaratie of factuur blijkt op welke dagen en uren door de zorgverlener is gewerkt. De periode waarover gefactureerd wordt moet verstreken zijn;
  • of de naam en het BSN van de zorgverlener óf naam, adres en het KvK-nummer van de zorginstelling wordt vermeld;
  • of de declaratie of factuur is ondertekend door u en door de zorgverlener of een vertegenwoordiger van de zorginstelling. Dit is niet nodig wanneer de declaratie of factuur indient via Mijn PGB;
  • of op de factuur het factuurnummer en de factuurdatum staat;
  • wanneer er BTW wordt gerekend: of het BTW nummer van de zorgverlener of de zorginstelling ingevuld zijn.

Het is gebruikelijk om maandelijks te factureren. In overleg met uw zorgverlener of zorginstelling kunt u ook kiezen voor een kortere periode. Zoals hierboven al beschreven moet de periode waarover gefactureerd wordt verstreken zijn.

Heeft u hulp nodig?

Wilt u hulp bij het invullen van de urendeclaratie? Bel dan met één van onze medewerkers op telefoonnummer (030) 264 82 00.

Wilt u hulp bij het gebruiken van Mijn PGB? Kijk bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij? Bel dan met één van onze medewerkers.

Vrij besteedbaar bedrag declareren

Wilt u meer weten over het vrij besteedbare bedrag? Op de onderstaande pagina leest u er meer over.