Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Servicecentrum PGB

Hoe kunt u declareren

Urenbriefjes, facturen en reiskosten declareren

Het is gebruikelijk om maandelijks te declareren. In overleg met uw zorgverlener of zorginstelling kunt u ook kiezen voor een kortere periode. De periode waarover gefactureerd wordt moet wel al verstreken zijn.

Urenbriefjes, facturen en reiskosten kunt u op twee manieren declareren:

Heeft u nog declaraties over januari?

Stuur deze zo snel mogelijk naar ons op. Ook uw declaraties over februari kunt u al indienen.

Controleer voordat u opstuurt

Controleer uw urenbriefjes, facturen en reiskosten declaraties:

  • of deze overeenkomt met de gemaakte afspraken in de zorgovereenkomst (bijvoorbeeld de afgesproken tarieven) en binnen de looptijd van de zorgovereenkomst valt;
  • of uit de declaratie of factuur blijkt op welke dagen en uren door de zorgverlener is gewerkt. De periode waarover gefactureerd wordt moet verstreken zijn;
  • of de naam en het BSN van de zorgverlener óf naam, adres en het KvK-nummer van de zorginstelling wordt vermeld;
  • of de declaratie of factuur is ondertekend door u en door de zorgverlener of een vertegenwoordiger van de zorginstelling. Dit is niet nodig wanneer de declaratie of factuur indient via Mijn PGB;
  • of op de factuur het factuurnummer en de factuurdatum staat;
  • wanneer er BTW wordt gerekend: of het BTW nummer van de zorgverlener of de zorginstelling ingevuld zijn.

Vrij besteedbaar bedrag declareren

Soms hoeft u kleine uitgaven niet op te geven. Dit heet vrij besteedbaar bedrag.