Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Servicecentrum PGB home

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget koopt u zelf zorg in.

Actueel

Actueel overzicht betalingen PGB

Hier vindt u een actueel overzicht van de betalingen uit de persoonsgebonden budgetten.

Nieuwe website voor PGB-regeling

De website van het Servicecentrum PGB is vernieuwd. De teksten zijn herschreven en de informatie is beter gerangschikt. Ook nieuw is Steffie. Steffie geeft een laagdrempelige uitleg over verschillende regelingen. Vanaf nu vertelt Steffie dus ook over de PGB.

De invoering van PGB trekkingsrecht betekent een grote verandering voor iedereen die daarbij betrokken is: budgethouders, zorgverleners, gemeenten en zorgkantoren.

De ondersteuning die wij aan budgethouders geven die zorg krijgen uit een PGB-Zvw is tot nader order verlengd. Dit hebben wij samen met de zorgverzekeraars afgesproken.

Servicecentrum PGB is vanaf 7 april 2015 langer telefonisch bereikbaar.

Ook voor de periode van 1 april tot 1 juli 2015 is een voorlopig PGB-budget beschikbaar zodat we uw zorgverlener kunnen uitbetalen.