Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Servicecentrum PGB home

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget koopt u zelf zorg in.

Actueel

In de zorgovereenkomst liggen de afspraken met uw zorgverlener vast. Maar het kan zijn dat er iets verandert. Uw zorgverlener gaat bijvoorbeeld meer uren voor u werken of op andere dagen, of uw zorgverlener gaat verhuizen en krijgt daardoor een nieuw adres. Als er wat wijzigt dan moet u dit aan ons doorgeven.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is door het hof in het gelijk gesteld in de zaak tegen een zorgverlener uit Franeker. Het hof oordeelde op 6 oktober 2015 dat de SVB bij de uitvoering van het PGB Trekkingsrecht niet kan worden gezien als werkgever van zorgverleners.

Vanuit de gemeentes Helmond en Gemert-Bakel komen signalen dat de Sociale Verzekeringsbank bij PGB-houders huisbezoeken zou afleggen om urendeclaraties te controleren. De SVB voert geen huisbezoeken uit in het kader van de PGB.

PGB Nieuwsbrief nr. 2

Via onze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen rond het trekkingsrecht PGB. Wij vertellen u over actuele ontwikkelingen en wat u de komende tijd kunt verwachten (de herstelacties).

Soms mag u een deel van het toegekende PGB gebruiken voor kleine uitgaven voor uw zorg, bijvoorbeeld postzegels of telefoonkosten. Dit is het verantwoordingsvrije bedrag. U hoeft niet aan uw zorgkantoor of gemeente door te geven hoe u dit besteedt.

Begin september is bekend geworden dat het verantwoordingsvrije bedrag vanaf nu ook kan worden opgevraagd door budgethouders die zorg ontvangen uit de Wmo en de Jeugdwet. Vanuit de Wlz was dit al langer mogelijk.