Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Servicecentrum PGB home

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget koopt u zelf zorg in.

Actueel

De Nationale Ombudsman presenteerde vandaag het rapport 'PGB Trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid'. De Sociale Verzekeringsbank is in dit proces van het PGB-trekkingsrecht één van de uitvoerende partijen.

Via onze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen rond het trekkingsrecht PGB. Wij vertellen u over actuele ontwikkelingen en wat u de komende tijd kunt verwachten (de herstelacties).

Heeft u eerder een ambtshalve budget toegekend gekregen en is voor u het juiste budget nog niet beschikbaar? Dan vullen we ook voor de periode van 1 juli tot 1 oktober 2015 een ambtshalve budget in het systeem in. Zo kunnen we uw zorgverlener blijven uitbetalen.

Het SVB Servicecentrum PGB beantwoordt vragen van budgethouders en vertegenwoordigers van budgethouders over het persoonsgebonden budget. De telefonische bereikbaarheid van het Servicecentrum wordt met ingang van maandag 13 juli aangepast.

Op woensdag 1 juli moest staatssecretaris Van Rijn zich voor de zevende keer verantwoorden voor de onregelmatigheden in de betaling van PGB-gelden. Tijdens dit debat werd de staatssecretaris door meerdere oppositiepartijen opgeroepen om de SVB van een hoger beroep te weerhouden.

Begin juni is bekend geworden dat het verantwoordingsvrije bedrag kan worden opgevraagd door budgethouders die zorg ontvangen uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).