Video interview Ruurd Koopmans

JavaScript is in uw browser uitgeschakeld. U kunt het video bestand hieronder downloaden:
 • Interview met Ruurd Koopmans, directeur Juridische Zaken

  De uitdaging voor de toekomst ligt er binnen de SVB voornamelijk in het feit dat wij aangewezen zullen zijn op het uitvoeren van ingewikkelde regelingen. Het is heel veel puzzelwerk, echt, soms tot op de vierkante millimeter, maar dan weer zonder het grote verband uit het oog te verliezen.
  In de beleidssfeer zitten er heel veel internationale linken aan, met name, met Europees recht, maar ook met verdragsrecht. Het komt bijna in alle zaken wel weer tevoorschijn.

  Rechte rug in de organisatie

  In de praktijk zijn we niet alleen bezig met het vertalen van regelgeving in beleid, maar wat we ook heel sterk proberen, is invloed te hebben op de ontwikkeling van regelgeving. We zijn wel het juridische geweten van de Sociale Verzekeringsbank en dat betekent dus dat je ook een rechte rug moet hebben als het spannend wordt. En daar gaat het om, dat je weet wat de waarde is, die achter een regel zit en als je constateert, dat die regel die waarde niet meer dekt, dan moet je een regel niet toepassen.

  Met elkaar het vak uitoefenen

  Bij de SVB hebben we bijna alle juridische functies geconcentreerd binnen één directie en dat maakt dat je dus met elkaar het vak kunt uitoefenen en met elkaar ook het gesprek over het vak kunt voeren.

  Ik zoek autonome denkers, maar wel mensen, die ook gevoel hebben voor de organisatie en het politieke spectrum waarin wij werkzaam zijn. Dat kunnen het liefst mensen met ervaring zijn, uit de advocatuur, uit de wetenschap, maar het is ook heel interessant om mensen direct van de universiteit binnen te krijgen en ze op te leiden in ons vak. Voldoende werk aan de winkel en heel leuk werk.

  rechte rug in de organisatie, met elkaar het vak uitoefenen, autonome denkers, werken bij de SVB

Juridische zaken

Ruurd Koopmans

Geboren: 1959
Functie: Directeur Juridische Zaken

Waarom kies je voor de SVB?

Ik wil werken in een organisatie die in beweging is. De SVB verandert steeds meer naar een extern gerichte uitvoeringsorganisatie. Als er beweging en reuring is, heb ik het naar mijn zin.

Wat is voor jou de grootste uitdaging?

Het waarborgen van de juridische kwaliteit. Dat betekent dat alle besluiten over bijvoorbeeld wel of niet toekennen van AOW-pensioen en alle contracten juridisch in orde zijn.

Hoe ziet je werkweek er uit?

Het begint in het weekend met de voorbereidingen van de komende week. Zo'n 80 procent van mijn werk bestaat uit afspraken waarvan iets minder dan de helft intern. 's Avonds lees ik me in.

Waar word jij blij van?

Van veranderingsprocessen, vooruit komen met elkaar. Maar ook van sporten. En natuurlijk van werk doen dat ik leuk vind. Gelukkig doe ik dat.

Waar ben je trots op?

We zijn er met elkaar in geslaagd om een directie te vormen waarin alle juridische functies een samenhangend geheel vormen. We opereren vanuit eenzelfde gedachtegoed. Dan denk ik: dat hebben we knap gedaan.

Over Juridische zaken

Onze directie ondersteunt de SVB op het gebied van juridische zaken. We houden ons bezig met onder meer beleidvoering, beroepszaken, het begeleiden van medewerkers van serviceteams, arbeidsrecht, fiscaalrecht en aanbestedingen.

Waar gaan wij voor?

Zorgen dat de SVB een juridisch geweten heeft en dat de juridische kwaliteit wordt gewaarborgd.