Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Mantelzorgcompliment

Wie krijgt het mantelzorgcompliment?

Om het mantelzorgcompliment aan te kunnen vragen, moet:

  • de zorgvrager een indicatie hebben voor Wlz-zorg aan huis (een extramurale indicatie), afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau Jeugdzorg;
  • deze indicatie voor minimaal 53 weken (371 dagen) zijn afgegeven;
  • deze indicatie tussen 1 augustus 2009 en 31 december 2014 zijn afgegeven.

Voor iedere 371 dagen dat de indicatie geldig is, kan er 1 mantelzorgcompliment worden aangevraagd. Wij beoordelen ieder jaar opnieuw of de indicatie nog aan de voorwaarden voldoet.

Is uw indicatie te kort voor het mantelzorgcompliment? Het is mogelijk om de duur van 371 dagen te bereiken door meerdere indicaties bij elkaar op te tellen. Dit mag als de periode tussen de oude en de nieuwe indicatie korter is dan 42 dagen (6 weken).

Indicatie afgegeven voor 1 augustus 2009

Is uw indicatie afgegeven voor 1 augustus 2009? Dan mag u mogelijk het mantelzorgcompliment geven op basis van de overgangsregeling.

De overgangsregeling is van toepassing wanneer:

  • de zorgvrager in 2008 en/of 2009 (tot en met 31 juli 2009) een mantelzorgcompliment heeft kunnen geven;
  • de indicatie op 1 augustus 2009 nog geldig was.

Op basis van de indicatie die op 1 augustus 2009 geldig was, beoordelen we of de zorgvrager het mantelzorgcompliment mag geven.

Twijfelt u of u aan deze voorwaarden voldoet? Neem dan contact met ons op.

Jaarlijks een beoordelingsdatum

Wij werken met een vaste beoordelingsdatum. Dit is de datum waarop de allereerste indicatie is afgegeven die recht gaf op een mantelzorgcompliment. Precies 1 jaar na deze datum beoordelen wij opnieuw of de zorgvrager aan de voorwaarden voor het mantelzorgcompliment voldoet.

Mantelzorgcompliment alleen voor langdurige zorg thuis

Een zorgvrager met een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg heeft langdurig zorg thuis nodig, bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden. Als de mantelzorg niet zou worden verleend, moet een professionele zorgverlener deze hulp bieden.

Is een zorgvrager opgenomen in een tehuis, of staat hij of zij daarvoor op een wachtlijst? Dan is er sprake van een indicatie voor  intramurale zorg. Als een zorgvrager in het bezit is van een intramurale indicatie (Zorgzwaartepakket) kan er geen mantelzorgcompliment gegeven worden.

Zoeken