Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Mantelzorgcompliment

Wat is het mantelzorgcompliment?

De overheid heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Daarom kunnen mantelzorgers een mantelzorgcompliment krijgen. Het mantelzorgcompliment is voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Het gaat om zorg waarvoor anders professionele hulp nodig is. Als de zorgvrager hem of haar daarvoor voordraagt, kan de mantelzorger het compliment bij ons aanvragen.

Zorgvrager en mantelzorger

De zorgvrager is de persoon die wordt verzorgd. Een mantelzorger, vaak een familielid, partner, vriend of kennis van de zorgvrager, is iemand die vrijwillig een zorgvrager verzorgt.

Zorgt u vrijwillig voor uw zieke partner? Dan bent u mantelzorger. Heeft u als ouder extra zorg voor uw zieke kind? Ook dan bent u mantelzorger en kunt u het mantelzorgcompliment krijgen.

Geen gevolgen voor Persoonsgebonden Budget

Voor een zorgvrager heeft het geven van een mantelzorgcompliment geen invloed op de hoogte van een eventueel Persoonsgebonden Budget (PGB). De mantelzorger krijgt het compliment naast het salaris uit een PGB.

Geen gevolgen voor belasting, uitkering of toeslagen

De mantelzorger hoeft geen belasting te betalen over het mantelzorgcompliment. Het  compliment telt niet mee voor zijn of haar inkomen. Ook heeft het compliment geen gevolgen voor een eventuele uitkering, zorgtoeslag of huurtoeslag van de mantelzorger.

Mantelzorg en erfbelasting

Wordt u verzorgd door een (adoptie)kind of (adoptie)ouder waarmee u samen woont? Dan is het mantelzorgcompliment een voorwaarde voor uw mantelzorger om  een verhoogde vrijstelling te krijgen voor de erfbelasting. Een verhoogde vrijstelling betekent dat uw verzorger minder belasting over de erfenis betaalt.

Vraagt u geen mantelzorgcompliment aan voor uw kind of ouder, of vraagt u het aan voor een andere verzorger? Dan heeft dit nadelige financiële gevolgen. Uw erfgenaam voldoet dan niet aan de voorwaarden voor de verhoogde vrijstelling en betaalt dus meer belasting.

Op de website van de Belastingdienst leest u meer over dit onderwerp.

Een mantelzorgcompliment kunt u alleen krijgen als uw zorgvrager door Centrum Indicatiestelling Zorg óf door Bureau Jeugdzorg is geïndiceerd voor langdurige, extramurale AWBZ-zorg. Is dit het geval? Op deze website kunt u controleren of de indicatie ook aan de andere voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment en hoe u het kunt aanvragen.

Zoeken