Kinderbijslag

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg

Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen. TOG was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap. Vanaf 1 januari 2015 kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben dubbele kinderbijslag krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
  • uw kind woont bij u thuis
  • uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Dit is het CIZ-advies.

Ontving u vóór 1 januari 2015 TOG?

Dan heeft u een AWBZ-indicatie en/of ZG-verklaring van minimaal 10 uur zorg of meer per week voor uw kind. Bent u de aanvrager van de kinderbijslag? Dan krijgt u dubbele kinderbijslag voor uw kind tot de einddatum van de indicatie. Uiteraard als u aan de voorwaarden blijft voldoen. 

Wij hebben AWBZ-indicaties en/of ZG-verklaringen die in 2015 afliepen automatisch met 6 maanden verlengd. Is de verlenging van 6 maanden afgelopen? Dan krijgt u van ons een brief dat u dubbele kinderbijslag kunt aanvragen. Daarna vragen wij CIZ om te bepalen of uw kind intensieve zorg nodig heeft. CIZ geeft hierover een advies af aan ons (het CIZ-advies).

Vraagt u op of na 1 januari 2015 voor het eerst dubbele kinderbijslag aan?

Dan nemen wij contact op met CIZ. CIZ bekijkt of uw kind intensieve zorg nodig heeft en geeft een advies aan ons af (het CIZ-advies).