Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Kinderbijslag

Hoeveel mag uw kind bijverdienen

Veel kinderen van 16 en 17 jaar hebben een bijbaan of lopen stage. Het bijverdienen kan invloed hebben op de hoogte van uw kinderbijslag. Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan maakt het niet uit wat uw kind bijverdient. U krijgt gewoon uw kinderbijslag.

Bijverdienen heeft gevolgen als uw kind 16 of 17 is

Is uw kind 16 of 17 jaar? Dan maakt het wel uit wat uw kind bijverdient. U moet dan rekening houden met een maximumbedrag. Verdient uw kind in een kwartaal meer dan dit bedrag, dan krijgt u geen kinderbijslag meer. Het maximumbedrag wordt elk jaar in oktober aangepast.

Hoeveel mag uw kind bijverdienen?

Uw kind mag niet meer dan € 1.266 netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of uw kind thuis woont of uitwonend is. Als uw kind € 1.266 netto of meer verdient vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. Tijdens de zomervakantie mag uw kind met vakantiewerk € 1.300 extra bijverdienen.

U bent verplicht om elk inkomen hoger dan € 1.266 netto per kwartaal aan ons door te geven. Als uw kind 18 jaar wordt, stopt de kinderbijslag. Maar u ontvangt nog kinderbijslag over het hele kwartaal waarin uw kind 18 jaar is geworden. Daarom telt mee wat uw kind bijverdient in dat hele kwartaal.

Met vakantiewerk extra verdienen

In de zomervakantie hebben kinderen soms een vakantiebaan of werken ze meer dan anders. Uw kind mag in de zomervakantie € 1.300 netto extra verdienen. De zomervakantie is de zomerperiode tussen twee schooljaren in.

Vakantiewerk bij dezelfde werkgever

Als uw kind door het jaar heen een baantje heeft en in de vakantie nog wat extra werkt bij dezelfde werkgever, moet uw kind aan zijn werkgever een verklaring vragen over het vakantiewerk. Wij kunnen dan na de zomer eenvoudig vaststellen welke bedragen horen bij de normale baan en welke bij het vakantiewerk.

Geef inkomsten hoger dan het maximumbedrag aan ons door

De bijverdiensten van uw kind kunnen het ene kwartaal hoger zijn dan het andere. Bijvoorbeeld door overwerk, teruggave loonbelasting of eindejaars­uitkering. Hierdoor kan het gebeuren dat uw kind onverwacht meer verdient dan het maximumbedrag en u de kinderbijslag moet terugbetalen. Om dit te voorkomen vragen wij u om zo vroeg mogelijk door te geven dat uw kind in een kwartaal waarschijnlijk meer dan het maximumbedrag verdient.

Als uw kind minder dan het maximumbedrag in een kwartaal verdient, hoeft u dit niet aan ons door te geven.

Verwervingskosten

Als uw kind op 1 juli 2014 16 of 17 jaar was, dan kunt u verwervingskosten van het inkomen aftrekken. Dit zijn kosten die het kind speciaal voor het werk maakt en niet door de werkgever worden vergoed, bijvoorbeeld:

  • reiskosten (op basis van het tarief openbaar vervoer 2e klas)
  • bedrijfskleding of veiligheidsschoenen.

Geef deze kosten alleen aan ons door als uw kind meer dan het maximumbedrag in een kwartaal verdient én als uw kind op 1 juli 2014 16 of 17 jaar was.

Zoeken