Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Kinderbijslag

Uw kind wordt 18 jaar

Als uw kind 18 jaar wordt, stopt uw kinderbijslag. U ontvangt kinderbijslag tot en met het kwartaal waarin uw kind 18 wordt. Wij sturen u van tevoren een brief hierover.

Zit uw kind op school, dan krijgt het waarschijnlijk studiefinanciering of een tegemoetkoming. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (DUO- IB-Groep).

Verandering studiefinanciering hbo en universiteit

De Wet Studievoorschot hoger onderwijs is op 10 februari 2015 definitief. Dit betekent dat de studiefinanciering is aangepast. De verandering geldt alleen voor studenten aan hbo en universiteit. Wat houdt de verandering in? 

  • De basisbeurs verdwijnt
  • Er komt een lening voor studenten: dit heet studievoorschot 

Een studievoorschot is ook studiefinanciering. De verandering gaat in vanaf het studiejaar 2015-2016. Meer informatie vindt u op de website van DUO.

Voor de kinderbijslag verandert er verder niets. Zodra een kind studiefinanciering kan krijgen, vervalt de kinderbijslag.

Geen kinderbijslag

Als een kind recht heeft op studiefinanciering, vervalt de kinderbijslag. Ook als uw kind nog geen 18 jaar is. Dit geldt ook voor het studievoorschot. Dus kan een kind studievoorschot aanvragen? Dan vervalt de kinderbijslag. Het maakt niet uit of het studievoorschot wel of niet wordt aangevraagd.

Misschien zorgtoeslag

Als uw kind 18 jaar is, is uw kind verantwoordelijk voor de kosten van de eigen zorgverzekering. Dan heeft uw kind misschien recht op zorgtoeslag van de Belastingdienst. Dit is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/jongeren.

Zoeken