Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Kinderbijslag

Uw kind wordt 18 jaar

Als uw kind 18 jaar wordt, stopt uw kinderbijslag. U ontvangt kinderbijslag tot en met het kwartaal waarin uw kind 18 wordt. Wij sturen u van tevoren een brief hierover.

Zit uw kind op school, dan krijgt het waarschijnlijk studiefinanciering of een tegemoetkoming. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (DUO- IB-Groep).

Misschien zorgtoeslag

Als uw kind 18 jaar is, is uw kind verantwoordelijk voor de kosten van de eigen zorgverzekering. Dan heeft uw kind misschien recht op zorgtoeslag van de Belastingdienst. Dit is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/jongeren.

Zoeken