Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Kinderbijslag

Begindatum en einddatum kinderbijslag en kindgebonden budget verschillen

De kinderbijslag en het kindgebonden budget beginnen en eindigen niet op hetzelfde moment.

Het kindgebonden budget begint in de maand na de geboorte

Het kindgebonden budget begint in de maand na de geboortedatum van uw kind. Is uw kind geboren in april, dan krijgt u het kindgebonden budget vanaf mei.

De eerste betaling kan even op zich laten wachten, maar daarna betaalt de Belastingdienst altijd vooruit. Voorbeeld: het kindgebonden budget van september krijgt u eind augustus.

De kinderbijslag begint in het kwartaal na de geboorte

De kinderbijslag is een bedrag per kwartaal en begint in het kwartaal na de geboortedatum. Is uw kind geboren op 12 april, dan is het geboren in het tweede kwartaal. De kinderbijslag begint dan in het derde kwartaal. De SVB betaalt de kinderbijslag als het kwartaal is afgelopen, in dit voorbeeld dus begin oktober.

Alleen als uw kind is geboren op de eerste dag van een kwartaal, krijgt u al kinderbijslag voor datzelfde kwartaal. Als uw kind op 1 april is geboren, begint de kinderbijslag dus in het tweede kwartaal. Maar is uw kind op 2 april geboren, dan pas in het derde kwartaal.

Het kindgebonden budget eindigt in de maand van de 18e verjaardag

Het kindgebonden budget eindigt altijd in de maand van de 18e verjaardag van uw kind. Wordt uw kind in april 18 jaar, dan krijgt u het laatste kindgebonden budget voor dit kind dus in april. De Belastingdienst betaalt dit bedrag eind maart aan u uit.

De kinderbijslag eindigt in het kwartaal na de 18e verjaardag

De kinderbijslag eindigt in het kwartaal na de 18e verjaardag van uw kind. Wordt uw kind op 12 april 18 jaar, dan krijgt u voor het hele tweede kwartaal nog kinderbijslag. Dit betalen we na afloop van het kwartaal, dus in juli aan u uit.

Alleen als uw kind op de eerste dag van het kwartaal 18 jaar wordt, krijgt u over dat kwartaal al geen kinderbijslag meer. Is uw kind op 1 april jarig, dan stopt de kinderbijslag dus na het eerste kwartaal.

Zoeken