Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Kinderbijslag home

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de SVB.

Actueel

De kinderbijslag voor kinderen die in Marokko wonen mag niet worden verlaagd. Voor kinderen in Turkije of Egypte mag dat wel. Dit blijkt uit een persbericht van SZW over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 12 december 2014.

Vanaf 24 november 2014 zijn de boetes voor overtredingen met sociale uitkeringen verlaagd. Dit geldt ook voor de AOW, Anw, kinderbijslag en AIO-aanvulling.

Op dit moment is het niet mogelijk uw rekeningnummer te wijzigen via Mijn SVB. U kunt uw nieuwe rekeningnummer telefonisch of per post aan ons doorgeven.

foto van baby lachend in badje

Voor de lancering van onze jaarlijkse lijst met kindernamen, zoeken wij ouders die in 2014 een kind hebben gekregen en die iets willen vertellen over hun keuze voor de naam.

In de media verschijnen verschillende berichten over de opzegging van het verdrag met Marokko. Er wordt beweerd dat het hierdoor mogelijk is om uitkeringen te korten door ze aan te passen aan het levenspeil in Marokko. Dit heet het woonlandbeginsel. Deze berichtgeving is niet juist en leidt tot verwarring. Graag lichten wij toe hoe het zit.

Op vrijdag 10 oktober heeft het kabinet in de ministerraad aangekondigd om het sociaal zekerheidsverdrag met Marokko op te gaan zeggen.

De Top 20 kindernamen tot en met het 3e kwartaal van 2014 is bekend. De populairste jongens- en meisjesnaam zijn net als het vorige kwartaal Bram en Sophie.

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 17 juni 2014 de Wet herziening exportbeperking kinderbijslagen (WhEK) aangenomen. Deze gaat naar verwachting per 1 januari 2015 in. Dit betekent dat wij niet meer naar alle verdragslanden kinderbijslag kunnen betalen. Er zijn geen gevolgen voor de EU-/EER-landen of Zwitserland.

Afbeelding Steffie

Heeft u soms moeite met het lezen van teksten? Op onze makkelijke website vertelt Steffie over een paar regelingen.

Op 10 januari 2014 heeft de Rechtbank Amsterdam in een aantal zaken over Marokko, Turkije en Egypte uitspraak gedaan over het woonlandbeginsel dat op 1 januari 2013 is ingegaan. Volgens het woonlandbeginsel wordt de kinderbijslag aangepast aan het kostenniveau van het land waar het kind woont.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel 'Hervorming kindregelingen' aangenomen. Dit heeft gevolgen voor de kinderbijslag, TOG, AOW, AIO en Nabestaandenuitkering Anw. De meeste veranderingen gaan in per 1 januari 2015, enkele al per 1 juli 2014. Verandert er iets voor u? Dan krijgt u van ons tijdig een brief.

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen vanaf nu bij een aantal balies in Nederland terecht om een DigiD aan te vragen.