Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Kinderbijslag home

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de SVB.

Actueel

Hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren? Zijn de regels over samenwonen wel duidelijk? Dit zijn zo maar wat voorbeelden van zaken waarover de Cliëntenraad van de SVB meedenkt en meepraat. En gevraagd én ongevraagd adviezen geeft aan de Raad van Bestuur van de SVB. Dat doet de Cliëntenraad altijd vanuit het belang van de klant.

Top 20 kindernamen tot en met het 3e kwartaal van 2015 bekend

afbeelding van baby Lieva (8 kb)

De populairste kindernamen over de eerste 3 kwartalen van 2015 zijn bekend. Bij de meisjes staan Emma, Julia en Sophie op respectievelijk 1, 2 en 3. Bij de jongens zijn dat Luuk, Liam en Lucas. De volledige Top 20 vindt u op onze Kindernamenwebsite.

Nederlandse uitkeringen voor nieuwe klanten in Marokko worden vanaf 1 januari 2016 verlaagd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Algemene nabestaandenwet (Anw). Maar ook voor de kinderbijslag voor klanten met in Marokko wonende kinderen. Vanaf 2021 vervalt de kinderbijslag voor kinderen die in 2021 of later geboren worden en in Marokko wonen.
Dit is het gevolg van een akkoord dat Nederland en Marokko hebben gesloten.

Woont uw kind in een land dat geen lid is van de EU/EER en ook niet in Zwitserland? Dan kan de kinderbijslag worden aangepast aan het kostenniveau van het woonland.

Veel scholieren hebben in de vakantieperiode een bijbaan. Hoeveel mag uw kind bijverdienen zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt?

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2016 kinderbijslag in te voeren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het wetsvoorstel is deze maand aangenomen door de ministerraad.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 12 december 2014 3 uitspraken gedaan over het woonlandbeginsel in de relatie met Marokko, Turkije en Egypte. Het woonlandbeginsel past een uitkering aan het kostenniveau van het woonland aan.

Afbeelding Steffie

Heeft u soms moeite met het lezen van teksten? Op onze makkelijke website vertelt Steffie over een paar regelingen.