Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

SVB home

 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die wij uitvoeren.

Actueel

De SVB heeft begin april een mailing verstuurd aan klanten met een AIO-aanvulling. De AIO is een aanvullende uitkering voor mensen in Nederland die een onvolledig AOW-pensioen en verder weinig of geen andere inkomsten hebben. De AIO vult aan tot bijstandsniveau, ofwel het sociaal minimum. Net als voor de bijstand tellen ook voor de AIO overige inkomsten en spaargeld of bezittingen (een huis of een stuk grond) mee.

Sophie en Lucas populairste kindernamen in 1e kwartaal van 2014

De Top 20 kindernamen van het 1e kwartaal van 2014 is bekend. De populairste jongensnaam is Lucas. De populairste meisjesnaam is Sophie.

Bekijk de top 20

In het tv-programma Kassa en in Plus Magazine is aandacht besteed aan de afkoop van een klein pensioen en de gevolgen daarvan voor de partnertoeslag. We hebben gemerkt dat dit vragen oproept bij u.

Per 1 januari 2015 wordt de kostendelersnorm ingevoerd in de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling). Vanaf 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm ook voor de AOW en nabestaandenuitkering Anw. Het wetsvoorstel hiervoor is op 11 februari door de Tweede Kamer aangenomen. De wet is pas definitief als de Eerste Kamer ook akkoord gaat.

Vereenvoudigen van kindregelingen: gevolgen voor kinderbijslag, TOG, AOW, AIO en Nabestaandenuitkering Anw

Het kabinet wil de kindregelingen vereenvoudigen. Dit staat in een wetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit heeft gevolgen voor de kinderbijslag, TOG, AOW, AIO en Nabestaandenuitkering Anw. De meeste veranderingen gaan in per 1 januari 2015, enkele al per 1 juli 2014. Verandert er iets voor u? Dan krijgt u van ons tijdig een brief.

Per 1 april is de regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS) uitgebreid. Ook mensen met asbestose kunnen vanaf nu een financiële tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming is een bedrag van € 19.201. 

Wie ontbrekende AOW-opbouwjaren wil inkopen, krijgt vanaf 24 maart 2014 te maken met strengere voorwaarden.

De rechter (Centrale Raad van Beroep) heeft op 21 maart 2014 in hoger beroep uitspraak gedaan in de beroepszaken over de wet woonlandbeginsel voor enkele in Turkije wonende klanten met een nabestaandenuitkering Anw.

Aanvraag DigiD via onze website voor buiten Nederland wonende klanten nu niet mogelijk

Door een storing bij DigiD is het voor onze klanten buiten Nederland voorlopig niet mogelijk via onze website DigiD aan te vragen. DigiD probeert deze storing zo snel mogelijk te verhelpen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze storing is verholpen.

Vooruitlopend op wetgeving passen wij op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al vanaf 1 februari 2014 nieuwe regels toe voor twee ongehuwde AOW’ers die ieder een eigen huur- of koopwoning hebben en de meeste tijd samen in dezelfde woning verblijven.

welkom op de makkelijke site van de SVB

Vindt u dat er veel moeilijke woorden op de website staan? Kijk ook eens op onze makkelijke website.