Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

FVP home

Als u werkloos bent geworden, heeft u een 'gat' in uw pensioenopbouw. Dit noemen we ook wel pensioenbreuk. Bent u 40 jaar of ouder en krijgt u een WW-uitkering die voor 1 januari 2011 is ingegaan? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de regeling van Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Deze stichting betaalt onder voorwaarden gratis een bijdrage om uw pensioenbreuk te beperken.

Actueel

Het jaarverslag van Stichting FVP is verschenen.

In juni 2013 heeft u van Stichting FVP een brief ontvangen waarin aan u wordt meegedeeld dat de betaling van uw FVP-bijdrage is uitgesteld tot uiterlijk 1 juli 2014. Deze brief heeft u ontvangen als op of na 1 januari 2010 werkloos bent geworden. Hieronder is een nadere toelichting op deze brief gegeven.

Onlangs heeft het FVP-bestuur ingestemd met een wijziging van het Bijdragereglement. Hierbij is de 'affinanciering' nader uitgewerkt. Dit is de betaling van de FVP-bijdrage van gevallen die bij het einde van FVP nog niet zijn afgehandeld omdat de WW-uitkering nog loopt.

Met steeds groter wordende zekerheid wordt verwacht dat de FVP-bijdrage voor werknemers die op of na 1 januari 2010 en voor 1 januari 2011 in de WW zijn ingestroomd substantieel lager zal liggen dan 100%. De uitbetaling van de bijdrage voor deze groep gerechtigden vindt plaats tussen 1 april 2014 en 1 juli 2014.

Vanaf 1 januari 2011 is de instroom in de FVP-regeling definitief beƫindigd. Dit betekent concreet dat werknemers van 40 jaar of ouder die op of na 1 januari 2011 WW gerechtigd worden, niet meer in aanmerking komen voor een FVP bijdrage.

Zoeken

Brochures & Reglementen

logo FVP