Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

BDZ

Kinderbijslag uit Duitsland

In Duitsland krijgt u zonder aanvullende voorwaarden kinderbijslag voor uw kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Kinderen vanaf 18 jaar moeten wel aan aanvullende voorwaarden (zie hieronder) voldoen. U krijgt kinderbijslag voor uw eigen kinderen, maar ook voor een pleegkind, een stiefkind of een ander kind dat u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kind is. U krijgt de Duitse kinderbijslag per maand.

Kinderbijslag voor kinderen van 18 tot 25 jaar: aanvullende voorwaarden

In Duitsland kan de kinderbijslag in een aantal gevallen doorlopen tot uw kind 25 jaar is.

Voor uw kinderen van 18 tot 25 jaar krijgt u alleen kinderbijslag als uw kind:

  • op school zit of beroepsonderwijs volgt, of
  • is gestopt met een opleiding en binnen 4 maanden begint met een nieuwe opleiding, of
  • geen beroepsopleiding kan beginnen of voortzetten omdat er geen stageplaats is, of
  • een vrijwillig sociaal of ecologisch jaar doet, of
  • uw kind werkloos is en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt (dit geldt alleen voor kinderen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar) 
  • uw kind een eerste beroepsopleiding/studie heeft afgerond, maar niet meer dan 20 uur per week werkzaam is. Dit geldt ook als de eerste opleiding vóór het 18e levensjaar is afgerond.

Voor gehandicapte kinderen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, geldt geen leeftijdsgrens. Ook na hun 25e blijven zij onder bepaalde voorwaarden kinderbijslag krijgen.

Duitse kinderbijslag aanvragen

De Duitse kinderbijslag vraagt u zelf aan bij de Agentur für Arbeit Saarbrücken, afdeling Familienkasse.

Informatie over de bedragen en de contactgegevens van de Duitse kinderbijslag vindt u op de website van de Bundesagentur für Arbeit.

Zoeken