Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

BDZ home

Het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) geeft voorlichting en advies aan mensen die in Duitsland wonen of werken. Wanneer u buiten Nederland woont of werkt, heeft dat invloed op uw sociale verzekeringen en pensioen.

Actueel

Woont u in Duitsland en ontvangt u een pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering uit Nederland?

Op 1 januari 2016 gaat het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in. Wilt u weten wat er voor u verandert? Bezoek dan de website van de Belastingdienst.

 

Hoe vraagt u een Steuernummer aan?

Heeft u ooit een Steuerliche Identifikationsnummer gekregen, maar bent u deze kwijt? Vraag het fiscale belastingnummer online aan. U krijgt het nummer dan thuis gestuurd.

Gaat u verhuizen? Een nieuw bankrekeningnummer? Of wilt u een overlijden doorgeven? Alle wijzigingen voor de Duitse Rente geeft u schriftelijk door aan Deutsche Post AG.

De Duitse Minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om met ingang van 1 augustus 2015 ondernemers tegemoet te komen met betrekking tot de documentatieplicht.

Het Kindergeld, Duitse kinderbijslag, wordt met terugwerkende kracht vanaf januari 2015 met €4,- verhoogd.

Wilt u een paar uur per week in Duitsland werken? Lees dan eerst onze brochure over de Minijob.

Gaat u over de grens in buurland Duitsland of België werken? Of woont u in Duitsland of België en gaat u in Nederland werken? Zorg dat u goed op de hoogte bent van de gevolgen. Op de website Grensinfopunt vindt u waardevolle informatie over sociale zekerheid, belastingwetgeving en andere regels.

Werkt u in Duitsland? Of heeft u in het verleden in Duitsland gewerkt? Dan heeft u waarschijnlijk een Duitse Rente opgebouwd. Wilt u weten hoeveel u heeft opgebouwd? U kunt een overzicht opvragen bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV).

Als u in Nederland woont en een Duitse Rente ontvangt, kunt u een tegemoetkoming krijgen van de Deutsche Rentenversicherung (DRV) voor de premie Wet Langdurige Zorg (Wlz, voorheen AWBZ) en bijdrage Zvw die u in Nederland betaalt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen vanaf nu bij een aantal balies in Nederland terecht om een DigiD aan te vragen.