Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen

Wanneer krijgt u AOW?

U ontvangt het AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd. In de komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2023 is dat 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Wat is uw AOW-leeftijd?

Bent u geboren voor 1 januari 1948? Dan is uw AOW-leeftijd 65 jaar.

Bent u geboren op of na 1 januari 1948? Dan hangt uw AOW-leeftijd af van uw geboortedatum. Vul hieronder uw geboortedatum in en u weet wat uw AOW-leeftijd is. Vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u een AOW-pensioen.

Tijdens de kabinetsformatie hebben de onderhandelaars van VVD en PvdA begin oktober 2012 een akkoord bereikt over een snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens het akkoord gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

Bij het berekenen van de ingangsdatum van uw AOW-pensioen gaan we nog uit van de huidige wet.

Let op: regeerakkoord nieuwe kabinet

In het regeerakkoord staat dat de AOW sneller omhoog gaat. De Tweede en Eerste kamer moeten hier nog mee instemmen.

Meer weten over de berekening van uw AOW-leeftijd?

Op de website van de Rijksoverheid kunt u uw AOW- leeftijd berekenen.

 

Zoeken