Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen

Uw vakantiegeld

Op 22 mei 2014 hebben wij uw vakantiegeld samen met uw AOW overgemaakt. Wilt u weten hoeveel vakantiegeld u kreeg? Log dan in op Mijn SVB en kijk bij het betaaloverzicht.

Over welke periode krijgt u vakantiegeld?

Over elke maand dat u AOW-pensioen ontvangt, bouwt u vakantiegeld op. Het vakantiegeld dat u in mei 2014 ontvangt, heeft u opgebouwd tussen mei 2013 en april 2014. Is uw AOW ingegaan na mei 2013? Dan heeft u vakantiegeld opgebouwd vanaf de ingangsdatum van uw AOW tot en met april 2014.

Is het vakantiegeld 8%?

Nee, het zijn vaste bedragen. Net als de AOW-bedragen worden ook de vakantiegeldbedragen afgeleid van het wettelijk minimumloon. Het AOW-vakantiegeld wordt afgeleid van de minimumvakantiebijslag van het minimumloon.

Zoeken