Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen

Toeslag en de inkomsten van uw partner

Heeft u al de AOW-leeftijd en uw partner nog niet? Dan kunt u een toeslag krijgen bovenop uw AOW-pensioen. U ontvangt deze toeslag tot uw partner de AOW-leeftijd heeft. Als uw partner eigen inkomsten heeft, trekken wij die van de toeslag af. Ook uw inkomsten spelen een rol bij de hoogte van de toeslag. Als uw gezamenlijk inkomen (uw AOW-pensioen telt ook mee) hoger is dan € 2.599,21 bruto per maand, verlagen we de toeslag met maximaal 10%.

Welke inkomsten gaan gedeeltelijk van de toeslag af?

Inkomsten die uw partner krijgt door te werken trekken wij gedeeltelijk van de toeslag af. Denk bijvoorbeeld aan:

 • loon dat uw partner van een werkgever krijgt.
 • inkomsten als 'zelfstandige zonder personeel' (zzp'er), freelancer, alphahulp of artiest. 
 • winst uit het eigen bedrijf.
 • een ziektewetuitkering die door de werkgever wordt betaald tijdens het dienstverband.

Welke inkomsten gaan volledig van de toeslag af?

Heeft uw partner inkomsten die te maken hebben met vroegere arbeid, dan trekken we die volledig van de toeslag af. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een werkloosheidsuitkering
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • een ziektewetuitkering die uw partner krijgt nadat het dienstverband is beëindigd
 • IOW-uitkering (Inkomensvoorziening Oudere werklozen)
 • een vervroegd pensioen
 • het pensioendeel van een voormalige echtgenoot
 • een lijfrente die via de werkgever is afgesloten
 • afkoop van een pensioen. De afkoopsom is inkomen in de maand waarin deze wordt uitbetaald.

Toeslag en inkomsten van uw partner

Heeft u geen toeslag doordat uw partner een te hoog inkomen heeft? Dan is het nu zo dat u alsnog (gedeeltelijke) toeslag kunt krijgen als dit inkomen lager wordt.
Dit verandert op 1 januari 2015. Wordt het inkomen van uw partner vanaf die datum lager of valt het helemaal weg, dan krijgt u toch geen toeslag.Een lopende toeslag kan wel hoger of lager worden als het inkomen van uw partner verandert. Dit verandert niet vanaf 2015.

Ontvangt u na 1 januari 2015 een (gedeeltelijke) toeslag? En krijgt uw partner daarna een te hoog inkomen, waardoor uw toeslag stopt? Dan krijgt u geen toeslag meer, ook niet als het inkomen van uw partner lager wordt of wegvalt.

Mogelijk komt er een uitzondering voor incidentele betalingen, zoals de afkoop van een pensioen, een eindejaarsuitkering en ‘af en toe meer werken’.
Het wetsvoorstel hierover moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Zodra hierover meer bekend is, leest u dit op onze website.

Welke inkomsten gaan niet van de toeslag af?

Inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend, trekken wij niet van de toeslag af. Maar er zijn meer inkomsten die wij niet van de toeslag aftrekken, bijvoorbeeld:

 • een studiekostenvergoeding van de werkgever
 • een 'privé afgesloten lijfrente'
 • Een IOAW-uitkering

Meer soorten inkomen

Staat het inkomen van uw partner niet op deze pagina? Bekijk meer soorten inkomen.

AOW-toeslag vervalt in 2015

In 2015 vervalt de toeslag. U kunt dan alleen nog toeslag krijgen als u:

 • voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was, én
 • voor 1 januari 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving, en
 • geboren bent vóór 1 november 1949, of
 • geboren bent in november 1949 en voor 1 maart 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving,
 • geboren bent in december 1949 en voor 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving.

Als u op of na 1 januari 1950 geboren bent, krijgt u geen toeslag.

Meer informatie over het afschaffen van de toeslag vindt u in de brochure 'Toeslag AOW stopt in 2015'.

Zoeken