Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen home

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De SVB betaalt het AOW-pensioen uit.

Actueel

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De Tweede Kamer heeft op 26 maart 2015 ingestemd met dit wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen.

Op 21 mei maken wij samen met uw AOW het vakantiegeld over. U ontvangt dit jaar iets meer vakantiegeld dan vorig jaar. Wilt u weten hoeveel u krijgt? Log dan in met uw DigiD op Mijn SVB en kijk bij het betaaloverzicht.

Jaaropgave 2014 niet per post ontvangen?

Als u een berichtenbox heeft, ontvangt u de jaaropgave van 2014 alleen digitaal. Mogelijk heeft uw belastingconsulent of een familielid deze berichtenbox al voor u aangevraagd. U kunt overigens uw jaaropgave altijd bekijken via Mijn SVB. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina jaaropgave 2014.

Wij trekken de afkoopsom van een pensioen vanaf 1 december 2014 niet meer af van de partnertoeslag. Hiermee lopen we vooruit op een aanpassing van het Inkomensbesluit, die staatssecretaris Klijnsma heeft aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 1 januari 2015 is de kostendelersnorm ingevoerd voor de AIO. Vanaf 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm ook voor de nabestaandenuitkering Anw.

Vanaf 24 november 2014 zijn de boetes voor overtredingen met sociale uitkeringen verlaagd. Dit geldt ook voor de AOW, Anw, kinderbijslag en AIO-aanvulling.

Afbeelding Steffie

Heeft u soms moeite met het lezen van teksten? Op onze makkelijke website vertelt Steffie over een paar regelingen.