Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen home

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De SVB betaalt het AOW-pensioen uit.

Actueel

Afkoop klein pensioen en partnertoeslag

De Centrale Raad van Beroep heeft op 19 december 2014 uitspraak gedaan over het in mindering brengen van een afkoopsom van een pensioen op de AOW-toeslag. Wij bestuderen de uitspraak momenteel. Zodra de SVB een standpunt bepaald heeft, informeren we u via onze website.

Vanaf 24 november 2014 zijn de boetes voor overtredingen met sociale uitkeringen verlaagd. Dit geldt ook voor de AOW, Anw, kinderbijslag en AIO-aanvulling.

AOW-bedragen vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 veranderen de AOW-bedragen.
Bekijk de AOW-bedragen

Op dit moment is het niet mogelijk uw rekeningnummer te wijzigen via Mijn SVB. U kunt uw nieuwe rekeningnummer telefonisch of per post aan ons doorgeven.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om de AOW-leeftijd vanaf 2016 sneller te verhogen naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

In de media verschijnen verschillende berichten over de opzegging van het verdrag met Marokko. Er wordt beweerd dat het hierdoor mogelijk is om uitkeringen te korten door ze aan te passen aan het levenspeil in Marokko. Dit heet het woonlandbeginsel. Deze berichtgeving is niet juist en leidt tot verwarring. Graag lichten wij toe hoe het zit.

AOW-klanten zonder aanvullend pensioen of met een klein pensioen kunnen dit jaar een eenmalige koopkrachttegemoetkoming krijgen. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Vraag de koopkrachttegemoetkoming dan aan bij uw gemeente.

Op vrijdag 10 oktober heeft het kabinet in de ministerraad aangekondigd om het sociaal zekerheidsverdrag met Marokko op te gaan zeggen.

Krijgt u nog AOW-toeslag na 1 januari 2015?

Bent u geboren vóór 1950? Kunt u dan na 1 januari 2015 nog een AOW-toeslag krijgen?


Lees meer op onze pagina 'Hoe zit het met de toeslag vanaf 2015'

Op 1 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de kostendelersnorm in te voeren. Wonen er naast u en uw eventuele partner ook andere mensen van 21 jaar of ouder bij u in huis? Dan wordt uw AOW, Anw of AIO-aanvulling misschien lager. Voor de AIO gaat dit in vanaf januari 2015. Voor de Anw vanaf juli 2015. En voor de AOW waarschijnlijk vanaf juli 2016.
Afbeelding Steffie

Heeft u soms moeite met het lezen van teksten? Op onze makkelijke website vertelt Steffie over een paar regelingen.

Dit gebeurt per 1 januari 2015. Voor de meeste mensen verandert er niets.

Verlaging AOW-toeslag hogere inkomens gaat niet door

Het wetsvoorstel om de AOW-toeslag voor hogere inkomens vanaf 1 januari 2015 in stappen te verlagen is ingetrokken. Het voorstel zou gevolgen hebben voor AOW’ers met een inkomen vanaf ongeveer € 3.600 bruto per maand (zonder AOW). De Eerste Kamer is niet akkoord gegaan met het voorstel.

De Eerste Kamer heeft op 8 juli 2014 ingestemd met de nieuwe regels voor ongehuwde AOW'ers met een lat-relatie: de tweewoningenregel. 

Het kabinet wil de kindregelingen vereenvoudigen. Dit staat in een wetsvoorstel dat is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit heeft gevolgen voor de kinderbijslag, TOG, AOW, AIO en Nabestaandenuitkering Anw. De meeste veranderingen gaan in per 1 januari 2015, enkele zijn al per 1 juli 2014 ingegaan. Verandert er iets voor u? Dan heeft u inmiddels een brief van ons gekregen.