Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen home

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De SVB betaalt het AOW-pensioen uit.

Actueel

De makkelijke website

Heeft u soms moeite om de teksten op onze website te begrijpen? Bekijk dan ook onze makkelijke website. Deze is vernieuwd.

De SVB heeft begin april een mailing verstuurd aan klanten met een AIO-aanvulling. De AIO is een aanvullende uitkering voor mensen in Nederland die een onvolledig AOW-pensioen en verder weinig of geen andere inkomsten hebben. De AIO vult aan tot bijstandsniveau, ofwel het sociaal minimum. Net als voor de bijstand tellen ook voor de AIO overige inkomsten en spaargeld of bezittingen (een huis of een stuk grond) mee.

Per 1 januari 2015 wordt de kostendelersnorm ingevoerd in de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling). Vanaf 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm ook voor de AOW en nabestaandenuitkering Anw. Het wetsvoorstel hiervoor is op 11 februari door de Tweede Kamer aangenomen. De wet is pas definitief als de Eerste Kamer ook akkoord gaat.

Het kabinet wil de kindregelingen vereenvoudigen. Dit staat in een wetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit heeft gevolgen voor de kinderbijslag, TOG, AOW, AIO en Nabestaandenuitkering Anw. De meeste veranderingen gaan in per 1 januari 2015, enkele al per 1 juli 2014. Verandert er iets voor u? Dan krijgt u van ons tijdig een brief.

In het tv-programma Kassa en in Plus Magazine is aandacht besteed aan de afkoop van een klein pensioen en de gevolgen daarvan voor de partnertoeslag. We hebben gemerkt dat dit vragen oproept bij u.

Wie ontbrekende AOW-opbouwjaren wil inkopen, krijgt vanaf 24 maart 2014 te maken met strengere voorwaarden.

Aanvraag DigiD via onze website voor buiten Nederland wonende klanten nu niet mogelijk

Door een storing bij DigiD is het voor onze klanten buiten Nederland voorlopig niet mogelijk via onze website DigiD aan te vragen. DigiD probeert deze storing zo snel mogelijk te verhelpen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze storing is verholpen.

Vooruitlopend op wetgeving passen wij op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al vanaf 1 februari 2014 nieuwe regels toe voor twee ongehuwde AOW’ers die ieder een eigen huur- of koopwoning hebben en de meeste tijd samen in dezelfde woning verblijven.

Het kabinet wil de partnertoeslag voor AOW’ers met een hoger inkomen vanaf 1 januari 2015 in 3 jaar afbouwen. Dit staat in een wetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer. Het ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer.

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen vanaf nu bij een aantal balies in Nederland terecht om een DigiD aan te vragen.