Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen

Loonheffing en andere inhoudingen op uw AOW

Op uw bruto AOW-pensioen kunnen wij het volgende inhouden:

  • bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw
  • loonheffing
  • een eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (Wlz) bij verblijf in een instelling

Verblijft u in een Wlz-instelling: een instelling waar u woont én waar u zorgt krijgt, dan houden wij ook een eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (Wlz) in.

Bijdrage Zorgverzekeringswet

Wij houden op elk bruto AOW-pensioen 4,85% in als bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Daarnaast betaalt u nog een premie aan uw zorgverzekeraar.

Loonheffing

We houden op elk AOW-pensioen loonheffing in. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen.

Wat zijn heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de loonheffing. Door heffingskortingen betaalt u minder belasting en premies. Iedereen die in Nederland belasting betaalt, krijgt deze korting.

U krijgt altijd de algemene heffingskorting van € 1.123.

Als uw inkomen lager is dan € 35.770 per jaar, krijgt u een ouderenkorting van € 1.042. Als u alleen woont, krijgt u ook nog een alleenstaande ouderenkorting van € 433. 

U kunt de heffingskortingen op uw AOW-pensioen laten toepassen.

Als u wilt u dat wij de heffingskorting niet meer toepassen

U kunt maar bij één inkomen de loonheffingskorting krijgen. Anders betaalt u te weinig belasting en premies. Wilt u dat wij de heffingskorting niet meer toepassen? Log dan in bij Mijn SVB met uw DigiD en vul dit in bij ''Vraag of mededeling". U kunt ook gebruik maken van het formulier 'Model opgaaf gegevens van de loonheffingen' (loonbelastingverklaring).

Neem óók contact op met uw pensioenfonds en laat de verandering bij uw pensioenfonds in dezelfde maand ingaan als bij ons.

CAK bepaalt hoeveel eigen bijdrage Wlz u moet betalen

Woont u in een Wlz-instelling: een instelling waar u woont én zorg krijgt? Dan worden de kosten betaald uit de Wlz. Zelf betaalt u een eigen bijdrage.

CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. De SVB houdt (een deel van) de eigen bijdrage in op de AOW.

Heeft u vragen over een factuur voor uw eigen bijdrage ' Zorg met Verblijf' van CAK? Dan kunt u contact opnemen via het gratis informatienummer 0800 - 0087. Of kijk eerst of het antwoord op uw vraag bij de veelgestelde vragen aan CAK staat.

Als u buiten Nederland woont zijn er andere regels

Als u buiten Nederland woont, gelden er andere regels voor het inhouden van loonheffing en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Zoeken