Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen

Wat gaat er van uw AOW af?

Op uw bruto AOW-pensioen houden wij het volgende in:

  • Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Loonheffing
  • Een eigen bijdrage AWBZ als u in een AWBZ-instelling verblijft

Bijdrage Zorgverzekeringswet

Wij houden op elk bruto AOW-pensioen 5,4% in als bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Dit betalen wij door aan de Belastingdienst.

Loonheffing en heffingskorting

We houden op elk AOW-pensioen loonheffing in. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen. Deze betalen wij door aan de Belastingdienst.

De heffingskorting is een vermindering van de loonheffing. Iedereen die in Nederland belasting betaalt, krijgt deze korting.

Bij de betaling van uw AOW-pensioen passen wij de heffingskorting al toe. Heeft u naast uw AOW-pensioen een ander hoger inkomen? Dan is het gunstiger om bij dat andere inkomen de korting te laten toepassen. Heeft u naast uw AOW-pensioen alleen een bedrijfspensioen, kijk dan wat voor u gunstig is.

U kunt maar bij één inkomen de loonheffingskorting krijgen. Wilt u de loonheffingskorting veranderen? Geef dit dan door aan ons via Mijn SVB. Log in met uw DigiD en vul bij “vraag of opmerking” in dat u de heffingskorting bij ons wilt veranderen. U kunt ook gebruik maken van het formulier 'Model opgaaf gegevens van de loonheffingen' (loonbelastingverklaring). Neem ook contact op met uw pensioenfonds en laat de verandering bij uw pensioenfonds in dezelfde maand ingaan als bij ons.

U kunt de volgende kortingen krijgen:

  • U krijgt altijd de algemene heffingskorting van € 1.065.
  • Als uw inkomen lager is dan € 35.450 per jaar, krijgt u een ouderenkorting van € 1.032. Als u alleen woont, krijgt u ook nog een alleenstaande ouderenkorting van € 429.

Eigen bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ)

Woont u in een AWBZ-instelling: een instelling waar u woont én zorg krijgt? Dan worden de kosten betaald uit de AWBZ. Zelf betaalt u een eigen bijdrage.

CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. De SVB houdt (een deel van) de eigen bijdrage in op de AOW.

Heeft u vragen over een factuur voor uw eigen bijdrage ' Zorg met Verblijf' van CAK? Dan kunt u contact opnemen via het gratis informatienummer 0800 - 0087. Of kijk eerst of het antwoord op uw vraag bij de veelgestelde vragen aan CAK staat.

Andere regels als u buiten Nederland woont

Als u buiten Nederland woont, gelden er andere regels voor het inhouden van loonheffing en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Zoeken