Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen

Wat gaat er van uw AOW af

Op uw bruto AOW-pensioen houden wij het volgende in:

  • bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en
  • loonheffing.

Verblijft u in een Wlz-instelling: een instelling waar u woont én waar u zorgt krijgt, dan houden wij ook een eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (Wlz) in.

Bijdrage Zorgverzekeringswet

Wij houden op elk bruto AOW-pensioen 4,85% in als bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Dit betalen wij door aan de Belastingdienst.

Loonheffing

We houden op elk AOW-pensioen loonheffing in. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen. Deze betalen wij door aan de Belastingdienst.

Wat is heffingskorting

Heffingskorting is een vermindering van de loonheffing. Iedereen die in Nederland belasting betaalt, krijgt deze korting. 

U krijgt altijd de algemene heffingskorting van € 1.123.

Als uw inkomen lager is dan € 35.770 per jaar, krijgt u een ouderenkorting van € 1.042. Als u alleen woont, krijgt u ook nog een alleenstaande ouderenkorting van € 433.

De heffingskorting wordt standaard toegepast op de AOW

Bij de betaling van uw AOW-pensioen passen wij de heffingskorting al toe. Heeft u naast uw AOW-pensioen een ander hoger inkomen? Dan is het gunstiger om bij dat andere inkomen de korting te laten toepassen. Heeft u naast uw AOW-pensioen alleen een bedrijfspensioen, kijk dan wat voor u gunstig is.

Als u wilt u dat wij de heffingskorting niet meer toepassen

U kunt maar bij één inkomen de loonheffingskorting krijgen. Wilt u dat wij de heffingskorting niet meer toepassen? Log dan in bij Mijn SVB met uw DigiD en vul dit in bij ''Vraag of mededeling". U kunt ook gebruik maken van het formulier 'Model opgaaf gegevens van de loonheffingen' (loonbelastingverklaring).

Neem óók contact op met uw pensioenfonds en laat de verandering bij uw pensioenfonds in dezelfde maand ingaan als bij ons.

CAK stelt bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage Wlz, de SVB houdt (een deel) in

Woont u in een Wlz-instelling: een instelling waar u woont én zorg krijgt? Dan worden de kosten betaald uit de Wlz. Zelf betaalt u een eigen bijdrage.

CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. De SVB houdt (een deel van) de eigen bijdrage in op de AOW.

Heeft u vragen over een factuur voor uw eigen bijdrage ' Zorg met Verblijf' van CAK? Dan kunt u contact opnemen via het gratis informatienummer 0800 - 0087. Of kijk eerst of het antwoord op uw vraag bij de veelgestelde vragen aan CAK staat.

Als u buiten Nederland woont zijn er andere regels

Als u buiten Nederland woont, gelden er andere regels voor het inhouden van loonheffing en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Zoeken