Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen

AOW-bedragen

Bedragen vanaf 1 juli 2014

Rond half december vindt u hier de bedragen vanaf 1 januari 2015.

U woont alleen (alleenstaand)

Bedrag per maand
 met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.104,95€ 1.104,95
Loonheffing€ 0,00€ 202,25
Bijdrage Zvw€ 59,66€ 59,66
Netto€ 1.045,29€ 843,04

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 70,87 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Naar boven

U bent getrouwd of woont samen met uw partner

U en uw partner hebben beiden AOW

Bedrag per maand per persoon
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 762,88€ 762,88
Loonheffing€ 0,00€ 139,50
Bijdrage Zvw€ 41,19€ 41,19
Netto€ 721,69€ 582,19

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 50,61 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 762,88€ 762,88
Loonheffing€ 0,00€ 139,50
Bijdrage Zvw€ 41,19€ 41,19
Netto€ 721,69€ 582,19

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 50,61 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.500,64€ 1.500,64
Loonheffing€ 100,17€ 274,92
Bijdrage Zvw€ 81,03€ 81,03
Netto€ 1.319,44€ 1.144,69

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 101,22 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Uw partner heeft nog geen AOW, uw toeslag is met 10% verlaagd**

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.426,86€ 1.426,86
Loonheffing€ 87,00€ 261,75
Bijdrage Zvw€ 77,05€ 77,05
Netto€ 1.262,81€ 1.088,06

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 96,16 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

** Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd. De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.616,01 bruto per maand.

Naar boven

U woont alleen samen met uw minderjarige kind(eren) (u bent alleenstaand ouder)

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.395,13€ 1.395,13
Loonheffing€ 45,41€ 255,91
Bijdrage Zvw€ 75,33€ 75,33
Netto€ 1.274,39€ 1.063,89

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 91,11 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Naar boven

Uitleg van de bedragen

Bruto

Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming KOB van € 25,12 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering. Wij betalen de vakantie-uitkering in mei.

Loonheffing

U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.

Bijdrage Zvw

Deze bedraagt 5,4% van het bruto AOW-pensioen.

Netto

Dit is het bedrag dat we iedere maand aan u overmaken.

Naar boven