Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen

AOW-bedragen

Vanaf 1 juli 2011

Er is een AOW-pensioen voor mensen die alleen wonen, voor alleenstaande ouders en voor getrouwde of samenwonende partners. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de bedragen meestal elk halfjaar opnieuw vast. De bedragen op deze pagina gelden vanaf 1 juli 2011.

U woont alleen (alleenstaand)

Bedrag per maand
 met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.074,83€ 1.074,83
Loonheffing€ 0,00€ 161,66
Bijdrage Zvw€ 83,29€ 83,29
Netto€ 991,54€ 829,88

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,09. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 56,98 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Naar boven

U woont alleen samen met uw minderjarige kind(eren) (u bent alleenstaand ouder)

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.354,49€ 1.354,49
Loonheffing€ 31,33€ 203,83
Bijdrage Zvw€ 104,97€ 104,97
Netto€ 1.218,19€ 1.045,69

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,09. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 73,26 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Naar boven

U bent getrouwd of woont samen met uw partner

U en uw partner zijn beiden 65+

Bedrag per maand per persoon
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 748,55€ 748,55
Loonheffing€ 0,00€ 112,75
Bijdrage Zvw€ 58,01€ 58,01
Netto€ 690,54€ 577,79

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,09. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 40,70 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Uw partner is nog geen 65, u krijgt geen toeslag

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 748,55€ 748,55
Loonheffing€ 0,00€ 112,75
Bijdrage Zvw€ 58,01€ 58,01
Netto€ 690,54€ 577,79

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,09. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 40,70 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Uw partner is nog geen 65, u krijgt volledige toeslag

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.464,01€ 1.464,01
Loonheffing€ 83,41€ 220,83
Bijdrage Zvw€ 113,46€ 113,46
Netto€ 1.267,14€ 1.129,72

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,09. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 81,40 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Uw partner is nog geen 65, uw toeslag is met 10% verlaagd**

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.392,46€ 1.392,46
Loonheffing€ 72,50€ 209,91
Bijdrage Zvw€ 107,91€ 107,91
Netto€ 1.212,05€ 1.074,64

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,09. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 77,33 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

** Per 1 augustus 2011 gaat de toeslag met maximaal 10% omlaag. De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.511,02 per maand.

Naar boven

Toelichting op de bedragen

  • Bruto: het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming KOB van € 33,09 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering. Wij betalen de vakantie-uitkering in mei. 
  • Loonheffing: U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.
  • Bijdrage Zvw: deze bedraagt 7,75% van het bruto AOW-pensioen.
  • Netto: dit is het bedrag dat we iedere maand aan u overmaken.
  • De bedragen staan ook op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie publiceert de bedragen zonder de tegemoetkoming.
Naar boven