Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen

AOW-bedragen

Bedragen vanaf 1 februari 2014

Wat is er veranderd?

  • De Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) is lager, hierdoor verandert het netto bedrag dat u krijgt overgemaakt.

U woont alleen (alleenstaand)

Bedrag per maand
 met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.099,37€ 1.099,37
Loonheffing€ 0,00€ 201,42
Bijdrage Zvw€ 59,36€ 59,36
Netto€ 1.040,01€ 838,59

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 70,16 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Naar boven

U bent getrouwd of woont samen met uw partner

U en uw partner hebben beiden AOW

Bedrag per maand per persoon
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 759,53€ 759,53
Loonheffing€ 0,00€ 138,67
Bijdrage Zvw€ 41,01€ 41,01
Netto€ 718,52€ 579,85

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 50,11 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 759,53€ 759,53
Loonheffing€ 0,00€ 138,67
Bijdrage Zvw€ 41,01€ 41,01
Netto€ 718,52€ 579,85

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 50,11 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.493,94€ 1.493,94
Loonheffing€ 98,50€ 273,25
Bijdrage Zvw€ 80,67€ 80,67
Netto€ 1.314,77€ 1.140,02

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 100,22 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Uw partner heeft nog geen AOW, uw toeslag is met 10% verlaagd**

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.420,50€ 1.420,50
Loonheffing€ 85,33€ 260,08
Bijdrage Zvw€ 76,70€ 76,70
Netto€ 1.258,47€ 1.083,72

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 95,21 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

** Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd. De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.599,21 per maand.

Naar boven

U woont alleen samen met uw minderjarige kind(eren) (u bent alleenstaand ouder)

Bedrag per maand
met heffingskortingzonder heffingskorting
Bruto *€ 1.387,32€ 1.387,32
Loonheffing€ 43,75€ 254,25
Bijdrage Zvw€ 74,91€ 74,91
Netto€ 1.268,66€ 1.058,16

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 90,22 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Naar boven

Toelichting op de bedragen

  • Bruto: het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming KOB van € 25,12 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering. Wij betalen de vakantie-uitkering in mei. 
  • Loonheffing: U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.
  • Bijdrage Zvw: deze bedraagt 5,4% van het bruto AOW-pensioen.
  • Netto: dit is het bedrag dat we iedere maand aan u overmaken.
Naar boven