Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen home

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De SVB betaalt het AOW-pensioen uit.

Actueel

Ontving uw partner in de periode van 1 januari 2013 tot 1 december 2014 een afkoopsom van een pensioen en bent u hierdoor gekort op uw partnertoeslag? Dan wordt die korting ongedaan gemaakt. Dat heeft het kabinet besloten.

Jaaropgave 2015

Uw jaaropgave over 2015 kunt u vanaf 4 januari 2016 digitaal bekijken via Mijn SVB. Daarnaast krijgt u uw jaaropgave op 22 januari per post. Heeft u een berichtenbox? Dan krijgt u uw jaaropgave alleen digitaal in uw berichtenbox tussen 11 en 15 januari.

Meer weten? Bekijk onze pagina over de jaaropgave

AOW-bedragen vanaf 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 zijn de AOW bedragen gewijzigd.
Bekijk de AOW-bedragen

Hoger beroep tegen uitspraak AOW-leeftijd

Begin december 2015 heeft de rechter een mevrouw in het gelijk gesteld die bezwaar had gemaakt tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Door die verhoging zou haar AOW ingaan op haar 67e. De uitspraak van de rechter heeft tot gevolg dat zij vanaf haar 65e recht zou hebben op AOW. De SVB gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Woont u buiten Nederland en kunt u niet meer inloggen bij Mijn SVB?

Ontvangt u AOW en kunt u sinds 11 november niet meer inloggen bij Mijn SVB? Neem dan contact op met de helpdesk van DigiD, telefoonnummer +31 88 123 6555. Geef aan dat u niet meer kunt inloggen bij Mijn SVB en houd uw sofinummer bij de hand. Logius zet dan uw ‘oude’ sofinummer om in een burgerservicenummer zodat u de volgende dag weer kunt inloggen.

Het kabinet ziet af van de invoering van de kostendelersnorm in de AOW per 1 juli 2016. Door de kostendelersnorm wordt uw AOW lager als u met één of meer mensen van 21 jaar of ouder in één huis woont, omdat u de kosten met uw medebewoners kunt delen. Als u alleen met uw partner woont, valt dat niet onder de kostendelersnorm.

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 (was 2019) en 67 jaar in 2021 (was 2023). Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De Eerste Kamer heeft hier op 2 juni 2015 mee ingestemd.

Afbeelding Steffie

Heeft u soms moeite met het lezen van teksten? Op onze makkelijke website vertelt Steffie over een paar regelingen.