Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

AOW-pensioen home

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De SVB betaalt het AOW-pensioen uit.

Actueel

Wij trekken de afkoopsom van een pensioen vanaf 1 december 2014 niet meer af van de partnertoeslag. Hiermee lopen we vooruit op een aanpassing van het Inkomensbesluit, die staatssecretaris Klijnsma heeft aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 1 januari 2015 is de kostendelersnorm ingevoerd voor de AIO. Vanaf 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm ook voor de nabestaandenuitkering Anw.

Jaaropgave 2014

Vanaf 3 januari 2015 kunt u met uw DigiD uw jaaropgave bekijken via Mijn SVB. U krijgt uw jaaropgave ook per post of in uw berichtenbox. Meer informatie vindt u op onze pagina jaaropgave 2014.

De Centrale Raad van Beroep heeft op 19 december 2014 uitspraak gedaan over het in mindering brengen van een afkoopsom van een pensioen op de AOW-toeslag. Wij bestuderen de uitspraak momenteel. Zodra de SVB een standpunt bepaald heeft, informeren we u via onze website. Lees meer over afkoop klein pensioen en parnertoeslag

Vanaf 24 november 2014 zijn de boetes voor overtredingen met sociale uitkeringen verlaagd. Dit geldt ook voor de AOW, Anw, kinderbijslag en AIO-aanvulling.

AOW-bedragen vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 veranderen de AOW-bedragen.
Bekijk de AOW-bedragen

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om de AOW-leeftijd vanaf 2016 sneller te verhogen naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Krijgt u nog AOW-toeslag na 1 januari 2015?

Bent u geboren vóór 1950? Kunt u dan na 1 januari 2015 nog een AOW-toeslag krijgen?


Lees meer op onze pagina 'Hoe zit het met de toeslag vanaf 2015'

Afbeelding Steffie

Heeft u soms moeite met het lezen van teksten? Op onze makkelijke website vertelt Steffie over een paar regelingen.

Op 1 januari 2015 is de tegemoetkoming KOB afgeschaft. Op dezelfde datum is de inkomensondersteuning AOW ingevoerd. Voor veel mensen is er niets veranderd.