Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Nabestaandenuitkering Anw home

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner (of voor wezen). De SVB betaalt de bijdrage uit.

Actueel

Op 1 januari 2015 is de kostendelersnorm ingevoerd voor de AIO. Vanaf 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm ook voor de nabestaandenuitkering Anw.

Jaaropgave 2014

Vanaf 3 januari 2015 kunt u met uw DigiD uw jaaropgave bekijken via Mijn SVB. U krijgt uw jaaropgave ook per post of in uw berichtenbox. Meer informatie vindt u op onze pagina jaaropgave 2014.

Afkoop klein pensioen en Anw-uitkering

De Centrale Raad van Beroep heeft op 19 december 2014 uitspraak gedaan over het in mindering brengen van een afkoopsom van een pensioen op de Anw-uitkering. Wij bestuderen de uitspraak momenteel. Zodra de SVB een standpunt bepaald heeft, informeren we u via onze website.

Vanaf 24 november 2014 zijn de boetes voor overtredingen met sociale uitkeringen verlaagd. Dit geldt ook voor de AOW, Anw, kinderbijslag en AIO-aanvulling.

Nieuwe Anw bedragen per januari 2015

Op 1 januari 2015 zij de Anw-bedragen veranderd.
Bekijk de Anw-bedragen.

In de media zijn verschillende berichten verschenen over de opzegging van het verdrag met Marokko. Er wordt beweerd dat het hierdoor mogelijk is om uitkeringen aan te passen aan het kostenniveau van Marokko. Dit heet het woonlandbeginsel. Deze berichtgeving is niet juist en leidt tot verwarring. Graag lichten wij toe hoe het zit.

Op vrijdag 10 oktober heeft het kabinet in de ministerraad aangekondigd om het sociaal zekerheidsverdrag met Marokko op te gaan zeggen.

Afbeelding Steffie

Heeft u soms moeite met het lezen van teksten? Op onze makkelijke website vertelt Steffie over een paar regelingen.