Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Nabestaandenuitkering Anw home

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner (of voor wezen). De SVB betaalt de bijdrage uit.

Actueel

Per 1 januari 2015 wordt de kostendelersnorm ingevoerd in de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling). Vanaf 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm ook voor de AOW en nabestaandenuitkering Anw. Het wetsvoorstel hiervoor is op 11 februari door de Tweede Kamer aangenomen. De wet is pas definitief als de Eerste Kamer ook akkoord gaat.

De rechter (Centrale Raad van Beroep) heeft op 21 maart 2014 in hoger beroep uitspraak gedaan in de beroepszaken over de wet woonlandbeginsel voor enkele in Turkije wonende klanten met een nabestaandenuitkering Anw.

Het kabinet wil de kindregelingen vereenvoudigen. Dit staat in een wetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit heeft gevolgen voor de kinderbijslag, TOG, AOW, AIO en Nabestaandenuitkering Anw. De meeste veranderingen gaan in per 1 januari 2015, enkele al per 1 juli 2014. Verandert er iets voor u? Dan krijgt u van ons tijdig een brief.

Tussen 23 januari en half februari 2014 krijgt u de specificatie van januari 2014 en uw jaaropgave over 2013 thuisgestuurd. U kunt deze ook digitaal bekijken vanaf 2 januari 2014 via Mijn SVB.

welkom op de makkelijke site van de SVB

Vindt u dat er veel moeilijke woorden op de website staan? Kijk ook eens op onze makkelijke website.