Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Nabestaandenuitkering Anw home

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner (of voor wezen). De SVB betaalt de bijdrage uit.

Actueel

Afkoop klein pensioen en Anw-uitkering

De Centrale Raad van Beroep heeft op 19 december 2014 uitspraak gedaan over het in mindering brengen van een afkoopsom van een pensioen op de Anw-uitkering. Wij bestuderen de uitspraak momenteel. Zodra de SVB een standpunt bepaald heeft, informeren we u via onze website.

Vanaf 24 november 2014 zijn de boetes voor overtredingen met sociale uitkeringen verlaagd. Dit geldt ook voor de AOW, Anw, kinderbijslag en AIO-aanvulling.

Nieuwe Anw bedragen per januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 veranderen de Anw-bedragen.
Bekijk de Anw-bedragen.

In de media verschijnen verschillende berichten over de opzegging van het verdrag met Marokko. Er wordt beweerd dat het hierdoor mogelijk is om uitkeringen te korten door ze aan te passen aan het levenspeil in Marokko. Dit heet het woonlandbeginsel. Deze berichtgeving is niet juist en leidt tot verwarring. Graag lichten wij toe hoe het zit.

Op vrijdag 10 oktober heeft het kabinet in de ministerraad aangekondigd om het sociaal zekerheidsverdrag met Marokko op te gaan zeggen.

Afbeelding Steffie

Heeft u soms moeite met het lezen van teksten? Op onze makkelijke website vertelt Steffie over een paar regelingen.

Op 1 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de kostendelersnorm in te voeren. Wonen er naast u en uw eventuele partner ook andere mensen van 21 jaar of ouder bij u in huis? Dan wordt uw AOW, Anw of AIO-aanvulling misschien lager. Voor de AIO gaat dit in vanaf januari 2015. Voor de Anw vanaf juli 2015. En voor de AOW waarschijnlijk vanaf juli 2016.

Het kabinet wil de kindregelingen vereenvoudigen. Dit staat in een wetsvoorstel dat is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit heeft gevolgen voor de kinderbijslag, TOG, AOW, AIO en nabestaandenuitkering Anw. De meeste veranderingen gaan in per 1 januari 2015, enkele zijn al per 1 juli 2014 ingegaan. Verandert er iets voor u? Dan heeft u inmiddels een brief van ons gekregen.