Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Nabestaandenuitkering Anw home

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner (of voor wezen). De SVB betaalt de bijdrage uit.

Actueel

Als u of uw kind buiten Nederland woont, kan de kinderbijslag of Anw-uitkering worden aangepast aan het kostenniveau van het woonland. Per land is vastgesteld hoeveel procent van het maximale bedrag aan kinderbijslag of Anw-uitkering iemand krijgt.

Nieuwe Anw bedragen per 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 zijn de Anw-bedragen gewijzigd.
Bekijk de Anw-bedragen.

Wij trekken de afkoopsom van een pensioen vanaf 1 december 2014 niet meer af van de nabestaandenuitkering Anw. Hiermee lopen we vooruit op een aanpassing van het Inkomensbesluit, die staatssecretaris Klijnsma heeft aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 1 januari 2015 is de kostendelersnorm ingevoerd voor de AIO. Vanaf 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm ook voor de nabestaandenuitkering Anw.

Vanaf 24 november 2014 zijn de boetes voor overtredingen met sociale uitkeringen verlaagd. Dit geldt ook voor de AOW, Anw, kinderbijslag en AIO-aanvulling.

In de media zijn verschillende berichten verschenen over de opzegging van het verdrag met Marokko. Er wordt beweerd dat het hierdoor mogelijk is om uitkeringen aan te passen aan het kostenniveau van Marokko. Dit heet het woonlandbeginsel. Deze berichtgeving is niet juist en leidt tot verwarring. Graag lichten wij toe hoe het zit.

Afbeelding Steffie

Heeft u soms moeite met het lezen van teksten? Op onze makkelijke website vertelt Steffie over een paar regelingen.